avantura
putevi i bespuća
Knjige

Knjige u pripremi

1. Biti u stvarnosti - Srđan Prvulović

2. Prirodni model prirode - treći tom - Miloš Abadžić


Objavljene knjige


Alternativna medicina

   Kao što i samo ime kaže, ovde su sabrane knjige koje se bave alternativnom medicinom i lečenjem alternativnim metodama. To su metode tradicionalne i narodne medicine, kao i one koje su delo naučnika koji su umeli da prodru u srž bolesti i otkriju njene prave uzroke. To su tehnike i metode koje uglavnom ne priznaje konvencionalna medicina i na koje ona gleda sa nipodaštavanjem i prezrenjem. Za razliku od konvencionalne (naučničke) medicine, koja veoma često leči posledice, a ne uzroke i svaku bolest posmatra kao izolovani problem, alternativna medicina ima drugačiji pristup i ima rezultate u lečenju koji su bolji od konvencionalne medicine i koji se ne smeju zanemariti.
Otkrijte nov način lečenja. opširnije››

Beletristika

   U sekciji Beletristika nalaze se romani domaćih autora. U njoj ćete pronaći romane različitih žanrova, od starih reprintovanih knjiga naše književnosti do knjiga novije produkcije. Od knjiga obojenih komedijom do romana koji prikazuju surovu stvarnost, često inspirisani stvarnim životom i junacima koji su među nama, koji žive naizgled obične živote. Samo naizgled. A šta se njima dešava, kako se život poigrava sa njima, otkrijte sami. opširnije››

Politika

   U okviru ove sekcije nalaze se knjige koje se bave aktuelnim političkim odnosima na globalnom nivou, odnosima stranih zemalja međusobno ali i odnosima međunarodne zajednice prema Balkanu. Ove knjige se bave teorijom politike i vojske i uticajem kojim oni imaju na moderno demokratsko društvo, ali i o demokratskim i nedemokratskim procesima koji su se odigravali na području Balkana i jugoistočne Evrope. opširnije››

Menadžment

    opširnije››

Ekonomija

   Ovde ćete pronaći ekonomske knjige koje se bave modernim kretanjima, ali i samim osnovama ekonomije i ekonomskih institucija. Knjige se bave pitanjima koja se direktno odnose na zbivanja u našoj zemlji, kao zemlji koju u ekonomskom i političkom smislu karakterišu tranzicija i reforme. Pored toga teme ovih knjiga su i ekonomski međunarodni odnosi, međunarodna trgovina, svetska trgovinska organizacija i odnos našeg ekonomskog sistema sa međunarodnim ekonomskim sistemima i institucijama. opširnije››

Biblioteka "Prometej"

   Edicija "Prometej" bavi se prošlošću srpskog naroda, značajnim ličnostima iz prošlosti, kao što su Sveti Sava, Nikola Tesla, Karađorđe, Branko Miljković, Miloš Obrenović i drugi. Govori o prošlim vremenima i ljudima tog vremena, sa jedne strane tu je boemska Skadarlija, sa druge strane mučilište Golog otoka. Takođe se bavi i temom koja obavija i prošlost i sadašnjost a to je osipanje srpskog naroda. opširnije››

Biblioteka "Prava čoveka"

   Knjige koje se bave pravima čoveka u međunarodnim i domaćim okvirima. opširnije››

Biblioteka "Istorija Balkana"

   Knjige koje prate događaje iz istorije Balkana i naroda koji na njemu obitavaju. Posvećene su prevashodno srpskim pitanjima, nastajanju moderne srpske države, ali takođe i pitanjima Cincara kao i Albanaca postavljenim u istorijski kontekst. opširnije››

Biblioteka "Erinije"

   Psihološke i kriminološke studije. opširnije››

Viktimologija

   Knjige iz oblasti viktimologije posvećene su stradanju i nasilju nad ljudima. To su studije problema čije izučavanje zalazi u mnoge discipline kao što su sociologija, psihologija, pravo, pravda... Najveći broj knjiga posvećen je stradanju žena i činjenicama zbog kojih žene postaju žrtve kriminala i nasilja. Knjige govore i tome kako životna sredina utiče na to da neko postane žrtva i koje su posledice pretrpljenog nasilja koje je najčešće u okviru porodice, sa kojima mora da živi osoba-žrtva. opširnije››

Džepna knjiga

   Knjige raznolikog sadržaja u džepnom formatu. opširnije››

Ostala izdanja

   U ovu grupu knjiga spadaju sve knjige koje nisu svrstane u neku posebnu biblioteku. Među njima nalaze se knjige različitih tema. Tu su sociološke studije, romani, političke i demografske analize i još mnogo toga. Pogledajte. opširnije››

Časopisi

 
Srbi u Dalmaciji
Srbi u Dalmaciji

Starac i sunce
Starac i sunce

Nikola Tesla

Čeličenje organizma
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019