avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Menadžment
Robinzon u postkapitalističkoj eri   
ROBINZON U POSTKAPITALISTIČKOJ ERI
Sandra Prvulović
Robinzon u postkapitalističkoj eri nije klasična literatura o menadžmentu. Istina je da se ovde mogu naći dragoceni saveti, primeri i analize praktičnih problema i rešenja iz poslovnog sveta koja pokrivaju teme intervjua, timskog rada, menadžmenta ljudskih resursa, umetnosti rukovođenja, delegiranja i komunikacije, ali su ove teme obrađene iz jedne sasvim drugačije perspektive. Umesto crpljenja resursa i konstruisanja zaposlenog i njegovih kapaciteta, primarno kroz njihovu ekonomsku vrednost, što je podtekst brojnih knjiga na temu menadžmenta, ovde se susrećemo sa danas na žalost neuobičajenim shvatanjem zaposlenog kao celokupnog, celovitog bića, kao čoveka pre svega, koji radi da bi živeo, a ne živi da bi radio.
Vojnik i država

Svetska politika

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019