lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Politika ›› Svetska Politika
 

SVETSKA POLITIKA
trend i transformacija

Čarls V. Kegli jr.
Judžin R. Vitkof

prevod: Miomira Branković, Aleksandra Čarbaja, Branko Gligorić, Đorđe Krivokapić, Tanja Miščević, Ljiljana Nedeljković
ISBN
Obim
Format
Cena
 86-82363-47-X
 954 strane
 B5
 2.750,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 
Suizdavači:
Centar za studije Jugoistočne Evrope, Beograd
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, Beograd
"Svetska politika: trend i transformacija je udžbenik na kome su mnoge generacije studenata u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama tokom prethodne dve decenije stekle svoja prva znanja o teoriji i praksi međunarodnih odnosa, evoluciji međunarodne politike, prava i ekonomije i ulozi SAD u vremenu koje obeležava fenomen globalizacije. Već samom činjenicom da je među onima koji se nalaze na kormilu danas najmoćnije zemlje na svetu dosta onih kojih su svoj pogled na svet izgradili na ovoj knjizi i istraživanjima na kojima ona počiva, ova knjiga privlači pažnju i to je jedan od razloga njene velike popularnosti ne samo u SAD nego i u zemljama gde je prevedena.

Drugi razlog se verovatno krije u nastojanjima autora da iz izdanja u izdanje aktivno prate savremena istraživanja u ovoj grani političkih nauka i čitaocima ponude ono što se u engleskom naziva state of the art, najnovija dostignuća naučne discipline ali i kritički odnos prema onome što se popularno naziva main stream, glavni tok razmišljanja političara i tvoraca javnog mnjenja na Zapadu.

Ovu knjigu prati posebna internet stranica na adresi http://politicalscience.wadsworth.com/kegley9, na kojoj se nalaze sadržaji koji nisu mogli biti obuhvaćeni tehnologijom štampe ili nisu bili dostupni u vreme kada je njen rukopis predat u štampu.

U najnovijem (devetom) izdanju knjige iz 2002. godine dominiraju dve teme - globalizacija i političko nasilje - fenomeni koji obeležavaju svet u kome živimo i koji, prema rečima profesora Keglija i Vitkofa "još uvek nije dobio svoje ime". ..."
iz predgovora izdavača profesora dr. Predraga Simića
"...Svrha devetog izdanja Svetska politika: trend i transformacija je da ponudi okvir koji je potreban studentima da stave promene i kontinuitet u perspektivu. Ova knjiga kombinuje najnovije raspoložive podatke sa savremenim raspravama o međunarodnim odnosima da bi pripremila studente da procene opcije globalne budućnosti i njihov mogući uticaj na njihove živote. Cilj Svetske politike je da provocira takvo kritičko mišljenje nudeći sliku promenljivih odnosa između globalnih aktera, istorijske promene koje utiču na ove odnose aktera i važnih savremenih globalnih trendova koje takve interakcije stvaraju.

Naučnici koriste glavne teorije da bi objasnili dinamiku međunarodnih odnosa - realizam, liberalizam i njihove varijante - koje su okvir i naše studije. U isto vreme u ovoj knjizi ćete pronaći rekonstruisane teorije koje su nedavno lansirane da bi protumačile savremene procese (kao što je slučaj sa konstruktivizmom) i odoleva iskušenju da pojednostavi svetsku politiku površnim pristupom koji bi prikrio složenosti i deformisao realnosti."
iz predgovora autora knjige
 
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021