avantura
putevi i bespuća
Štamparija
ŠTAMPARIJA "PROMETEJ" BEOGRAD

U sklopu izdavačke kuće Prometej nalazi se štamparija u kojoj štampamo sva naša izdanja. Naša štamparija je specijalizovana za štampu knjiga na ofset mašinama, kao i za štampu flajera, letaka, prospekata, kataloga, plakata i drugih proizvoda. Pored izrade naših izdanja vršimo i uslugu štampe za klijente među kojima su mnoge poznate institucije iz Beograda. Lista klijenata sa kojima smo sarađivali je velika a neki od njih su:

- Ambasada Republike Argentine u Beogradu
- Megatrend univerzitet
- Viktimološko društvo Srbije
- Institut ekonomskih nauka
- Evropski pokret u Srbiji
- Institut za međunarodnu politiku i privredu
- Helsinški odbor za ljudska prava
- Viša poslovna škola
- Centar za studije Jugoistočne Evrope
- Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
- Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore
- Friedrich Ebert Stiftung
- Humanist Committee on Human Rights, Holandija
- Institut za književnost i umetnost, Beograd
- Skupština opštine Velika Plana
- Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Pored zvaničnih institucija, saradnju smo nebrojeno puta ostvarivali i sa pojedincima, koji su želeli da štampaju svoje knjige.


Kontaktirajte nas!
Metode povećanja ljudske bioenergije i biosinteze

Lečenje korenjem

Srbi u Dalmaciji
Srbi u Dalmaciji

Ishrana i hrana
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019