lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Politika ›› Svetska Politika ›› Sadržaj

Svetska politika

trend i transformacija

Čarls V. Kegli jr., Judžin R. Vitkof


Sadržaj


 • Predgovor izdavača
 • Predgovor autora
 • O autorima


 • PRVI DEO

  TRENDOVI I TRANSFORMACIJE SVETSKE POLITIKE

 • GLAVA 1
  ISTRAŽIVANJE SVETSKE POLITIKE XXI VEKA

 • Istraživački izazov
 • Kako percepcija utiče na sliku stvarnosti
  • Priroda i izvori predstava
  • Uloga predstava u svetskoj politici
 • Različiti nivoi analize: pojedinci, države i globalni sistem
 • Pristup u knjizi: akteri, pitanja i njihova međuzavisnost
 • U susret budućnosti: ključna pitanja sa kojima se suočavamo u praskozorje novog milenijuma
  • Da li su države zastarele?
  • Da li je globalizacija spas ili prokletstvo?
  • Da li je tehnološka inovacija blagodet ili prokletstvo?
  • Hoće li geoekonomija zameniti geopolitiku?
  • Šta predstavlja dobrobit čovečanstva na ekološki nestabilnoj planeti?
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 2
  TEORIJE SVETSKE POLITIKE

 • Razumevanje svetske politike
  • Neuhvatljivo traganje za teorijom
  • Evolucija teoretskog istraživanja
 • Liberalizam
  • Liberalni pogled na svet
  • Program liberalne reforme
 • Realizam
  • Realistički pogled na svet
  • Realizam u nuklearnom dobu
  • Ograničenja realizma
  • Neorealno ili "strukturno" proširenje realizma
  • Neoklasično proširenje realizma
 • Neoliberalizam
  • Transnacionalna međuzavisnost kao neoliberalni pogled na svet suprotan realizmu
  • Međunarodni režimi
  • Alternativne teorije
 • Teoretisanje o teoriji: konstruktivistički koncept
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • DRUGI DEO

  SVETSKI AKTERI - NJIHOVI ODNOSI

 • GLAVA 3
  SPOLJNOPOLITIČKO ODLUČIVANJE

 • Pojava savremenih sistema država
 • Globalne i domaće odrednice spoljnopolitičkog ponašanja država
  • Geopolitika
  • Vojna moć
  • Ekonomski uslovi
  • Oblik državnog uređenja
 • Jedinstveni učesnik i racionalno odlučivanje
  • Države kao jedinstveni učesnici
  • Vođenje politike kao racionalni izbor
  • Prepreke racionalnom izboru
 • Birokratska politika odlučivanja o spoljnoj politici
  • Birokratska efikasnost i racionalnost
  • Ograničenja birokratske organizacije
  • Svojstva birokratskog ponašanja
  • Posledice birokratskog vođenja politike
 • Uloga vođa u odlučivanju o spoljnjoj politici
  • Vođe kao stvaraoci i pokretači svetske istorije
  • Činioci koji utiču na sposobnost vođstva
  • Poboljšanja modela pojedinaca koji stvaraju istoriju
 • Ograničenja u vođenju spoljne politike
  • Problemi i perspektive
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 4
  SUPARNIŠTVO I ODNOSI VELIKIH SILA

 • Težnja ka hegemoniji velikih sila
 • Prvi svetski rat
  • Uzroci Prvog svetskog rata
  • Posledice prvog svetskog rata
 • Drugi svetski rat
  • Uzroci Drugog svetskog rata
  • Posledice Drugog svetskog rata
 • Hladni rat
  • Uzroci i evolucija hladnog rata
  • Posledice hladnog rata
 • Budućnost politike velikih sila: hladni mir?
  • Multipolarni svet XXI veka
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 5
  NEDRŽAVNI ČINIOCI U MEÐUDRŽAVNOM SISTEMU

 • Nedržavni činioci, međunarodne organizacije (MVO) i nevladine organizacije (NVO): uvod
 • Globalne MVO
  • Ujedinjene nacije
  • Ciljevi i program UN
  • Organizacija Ujedinjenih nacija: sistem i struktura
  • Ostale istaknute svetske MVO: Svetska trgovinska organizacija, Svetska banka i Međunarodni
  • monetarni fond
  • Evropska unija kao regionalni model MVO: obred za prolaz u "Evrolend"? ( + Reforme Evropske Unije )
 • Ostale regionalne MVO
 • Nevladine organizacije (NVO)
  • Nedržavni narodi: domorodačke etničke grupe Četvrtog sveta
  • Religijski pokreti
  • Multinacionalne korporacije i transnacionalne banke
  • Preispitivanje sposobnosti NVO da promene svetsku politiku
  • Nedržavni akteri: spasioci ili grobari države?
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 6
  GLOBALNI JUG U SVETU VELIKIH SILA

 • Kolonijalno poreklo nevolja Globalnog juga
  • Prvi talas evropskog imperijalizma
  • Drugi talas evropskog imperijalizma
  • Kolonijalizam, samoopredeljenje i dekolonizacija u XX veku
 • Sever i Jug danas: odvojeni svetovi
 • Teorijski objašnjenje nedovoljnog razvoja
  • Klasična teorija ekonomskog razvoja
  • Dve strukturalne teorije: teorija zavisnosti i teorija svetskog sistema
  • Premošćivanje jaza? Perspektive Globalnog juga
 • Spoljnopolitički odgovor Globalnog juga na svet u kome upravljaju velike sile
  • U traganju za moći
  • Traganje za bogatstvom u globalizovanom svetu
  • Trgovina, pomoć, investicije, olakšanje dužničkog bremena ili ništa od svega toga?
 • Buduća uloga Globalnog juga
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže


 • TREĆI DEO

  POLITIKA GLOBALNOG BLAGOSTANJA

 • GLAVA 7
  LJUDI I GLOBALNA PITANJA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

 • Uključivanje ljudskog činioca u analizu
 • Kakav je položaj čoveka? Procenjivanje ljudskog statusa
  • Procenjivanje stepena humanog razvoja i ljudske bezbednosti
  • Politički i ekonomski preduslovi humanog razvoja
  • Humani razvoj u dobu globalizacije
 • Globalna izbeglička kriza
 • Starosedelački narodi: neizvesnost života u četvrtom svetu
  • Nacionalna dezintegracija kao pretnja ljudskoj bezbednosti
 • Politika polne ravnopravnosti: potčinjeni status žena i njegove posledice
 • Ljudska prava i zaštita ljudi
 • Reakcije na agoniju zloupotrebe ljudskih prava
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 8
  DONOSI LI GLOBALIZACIJA KRAJ GRANICA?

 • Šta je globalizacija
  • Globalno informaciono doba
  • Mediji: tržišta ili monopol
  • Globalno zdravlje ili globalna infekcija?
  • Globalna migracija
 • Globalizacija finansija
 • Globalizacija trgovine
 • Globalizacija i država: šta nosi budućnost?
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 9
  TRŽIŠTE I NOVAC U NOVOJ GLOBALNOJ POLITIČKOJ EKONOMIJI

 • Globalni kontekst za tumačenje ekonomskih promena u savremenom svetu
  • Senka pređašnje filozofije trgovinske politike
  • Sukob između liberalnih i merkantilnih vrednosti
  • Hegemonija: da li je to preduslov za red u ekonomskim odnosima i za slobodnu trgovinu?
 • Promene režima slobodne trgovine
 • Monetarna pitanja: mogu li finansijski režimi podsticati rast?
  • Pokretački mehanizmi monetarne politike
  • Bretonvudski monetarni sistem
  • Kraj Breton Vudsa
  • Plivajući valutni kursevi
  • Planovi za reformisanje međunarodne finansijske arhitekture
 • Od valutnih briga do trgovinskih nevolja u XXI veku
  • Pojava unilateralne trgovinske politike
 • Sudbina slobodne trgovine: trijumf ili nevolje u globalnoj eri?
  • Pretpostavke za buduću globalnu privredu
  • Globalna ekonomska sudbina?
  • Poigravanje sa prosperitetom na globalnoj sceni: debata o trikovima trgovinskog zanata
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 10
  PRITISAK STANOVNIŠTVA, ISCRPLJIVANJE RESURSA, I OČUVANJE GLOBALNOG OKRUŽENJA

 • Promene stanovništva kao globalni politički izazov
  • Razumevanje stopa rasta: Persijska šahovska tabla
  • Demografska raselina između Globalnog severa i Globalnog juga
  • Momenat sile stanovništva
  • Od eksplozije stanovništva do implozije stanovništva - da li je u pitanju demografska tranzicija?
  • Nove kuge? Globalne posledice tuberkuloze i HIV/AIDS
 • Međunarodni odgovor na populaciona pitanja
  • Borba za hranu: sukob optimista i pesimista
  • Recept za optimizam ili pesimizam?
 • Bezbednost životnog okruženja i održivi rast: opšti pogled
 • Ekopolitika energije
  • Globalni obrasci potrošnje nafte
  • Motor radi, a rezervoar sve prazniji: Da li je bezbednost u domenu energije neuhvatljiv cilj?
  • Surova cena neuspeha u domenu nuklearne energije
 • Ekopolitika atmosfere
  • Klimatske promene
  • Krivci za promenu klime
  • Ozonska zaštita
 • Ekopolitika šuma i biodiverzitet
  • Nestajanje šuma i jalovo zemljište
  • Biodiverzitet
 • Ka očuvanju: međunarodni odgovor
  • Trgovina, životna sredina i kontinuirani razvoj
 • U pravcu održivosti?
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže


 • ČETVRTI DEO

  VOJNI SUKOB I NJEGOVA KONTROLA

 • GLAVA 11
  NOVO LICE ORUŽANOG SUKOBA XXI VEKA

 • Kontinuitet i odbrana u oružanom sukobu
 • Suprotstavljene teorije o uzrocima agresije
  • Prvi nivo analize: ljudska priroda pojedinca
  • Drugi deo analize: unutrašnje karakteristike država
  • Treći deo analize: ciklusi rata i mira u globalnom sistemu
 • Oružani sukob među državama
  • Karakteristike građanskog rata
  • Uzroci građanskog rata
  • Međunarodne dimenzije unutrašnjeg rata
 • Terorizam
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 12
  VOJNA MOĆ I NACIONALNA BEZBEDNOST U DOBA GLOBALNOG TERORIZMA

 • Moć u međunarodnoj politici
 • Elementi državne moći
  • Izvođenje moći iz sposobnosti
  • Promenljiva priroda svetske moći
 • Traganje za vojnom moći ( + Vojnik i država )
  • Trendovi u vojnim izdacima
  • Promene u vojnim sposobnostima
  • Trendovi u vojnoj tehnologiji
 • Nacionalne bezbednosne strategije velikih sila
  • Nova bezbednosna politika SAD
  • Rusija se prilagođava svojim novim geostrateškim okolnostima
  • Globalna snaga i bezbednosni stav Kine
  • Japansko traganje za strategijom
  • Nemačka i Evropska unija u traganju za strateškom vizijom ( + Reforme Evropske Unije )
 • Traganje za bezbednošću u nesigurnom svetu
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 13
  DIPLOMATIJA PRINUDE I INTERVENCIJA U VREMENU GLOBALNOG TERORIZMA

 • Mesto diplomatije prinude u svetskoj politici
 • Bezbednosna dilema
 • Nuklearno zastrašivanje i odbrana
  • Politika zastrašivanja i odbrane supersila
 • Odvraćanje terorizma
  • Vojna intervencija
  • Međunarodne krize
  • Budućnost konvencionalne vojne prinude
 • Bojkoti, bez municije, kao oružje: sankcije kao instrument sile
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 14
  PUT REALISTA KA BEZBEDNOSTI PUTEM SAVEZA, RAVNOTEŽE SNAGA I KONTROLE NAORUŽANJA

 • Savezi i njihov uticaj na nacionalnu i globalnu bezbednost
 • Ravnoteža snaga
  • Pretpostavke teorije ravnoteže snaga
  • Uspon, pad i obnavljanje zajedničke bezbednosti kao zamene za ravnotežu snaga
  • Modeli ravnoteže snaga u XXI veku
  • Multipolarnost
  • Povraćaj unipolarnosti
 • Kontrola vojne moći putem sporazuma o naoružanju
  • Kontrola naoružanja naspram razoružanja
  • Supersile pregovaraju o kontroli naoružanja
  • Multilateralna diplomatija: šareni podaci o razoružanju i kontroli naoružanja
  • Problematična budućnost kontrole naoružanja
 • Vojna snaga i traganje za mirom u XXI veku ( + Vojnik i država )
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

 • GLAVA 15
  LIBERALNO INSTITUCIONALNI PUTEVI KA MIRU

 • Međunarodno pravo i svetski poredak
  • Pravo na međunarodnom nivou: osnovna načela
  • Ograničenja međunarodnog pravnog sistema
  • Relevantnost međunarodnog prava
  • Pravna kontrola rata
 • Međunarodne organizacije i svetski poredak
  • Ujedinjene nacije i očuvanje mira
  • Regionalne bezbednosne organizacije i upravljanje sukobima
 • Politička integracija: funkcionalni i nefunkcionalni putevi ka miru
  • Svetski federalizam: jedinstvena globalna vlada
  • Funkcionalizam
  • Neofunkcionalizam
  • Politička dezintegracija
 • Demokratski mir: može li glasanje zaustaviti nasilje?
 • Liberalne institucije i svetski poredak: od bezbednosti do stabilnosti?
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže


 • PETI DEO

  PROBLEMATIČNI XXI VEK

 • GLAVA 16
  DESET PITANJA O GLOBALNIM IZGLEDIMA U XXI VEKU

 • Ka budućnosti: kritička pitanja na početku novog milenijuma
  1. Da li bi globalne interese trebalo staviti ispred nacionalnih interesa?
  2. Ako je rat između država zastareo, kakva je svrha vojne moći?
  3. Može li globalni terorizam biti zaustavljen?
  4. Da li će separatistički sukobi unutar država stvoriti stotine novih država?
  5. Da li će velike sile intervenisati da zaštite ljudska prava?
  6. Da li će globalizacija ujediniti ili pocepati svet?
  7. Da li je realizam još uvek realističan i liberalizam još uvek isuviše idealističan?
  8. Da li se svet priprema za pogrešan rat?
  9. Da li je ovo "kraj istorije"?
  10. Da li postoji nova globalna agenda?
 • Novi svetski poredak ili novo svetsko odsustvo poretka?
 • Ključni pojmovi
 • Preporučena literatura
 • Gde na Internetu?
 • InfoTrac© izdanje za koledže

Napomena: u zagradama su navedene knjige srodne temi koja se nalazi ispred tih zagrada.
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021