avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Časopisi
Temida   
TEMIDA
Viktimološko društvo Srbije
Temida objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i svih drugih oblika stradanja, sa posebnim naglaskom na nasilje nad ženama i decom i marginalizovanim grupama, potom, strah od kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju viktimizacije i slično. Posebna pažnja posvećuje se svim oblicima rodno zasnovanog nasilja, a posebno nasilju u porodici i trgovini ljudima. Svaki broj je tematski koncipiran, ali se objavljuju i tekstovi van određenih tema.
 
Sahara

Srbi u Dalmaciji

Svetska politika

O Cincarima
O Cincarima
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019