avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prometej" ›› Nikola Tesla
 
Nikola Tesla

NIKOLA TESLA
srpski genije

Kosta Dimitrijević

četvrto izdanje
ISBN
Obim
Format 
86-82363-04-6
212 strana
A5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Knjiga Nikola Tesla, srpski genije govori o životu, radu, delu, o odnosima sa ljudima i sa golubovima. Ona pokriva čitav životni vek od rođenja u selu Smiljanu do smrti u hotelu Njujorker u Njujorku. Objašnjava šta je Nikola Tesla napravio, a šta od svojih pronalazaka nije uspeo da materalizuje. Kako je prodajom svojih patenata dobio milion i kako se odrekao dvanaest miliona dolara. Otkriva kako su krali Tesline ideje i pripisivali ih sebi. Kakav je Tesla bio rodoljub i koliko je bola podnosio zbog patnji svoga naroda. Mnogo toga nam otkriva ova knjiga, samo nam misteriju njegovog uma ne može otkriti. To je ipak nemoguće.

Kosta Dimitrijević je knjigu dobrim delom napisao u vidu romana, tako da ćete čitajući knjigu doživeti kako Tesla razgovara sa svojim prijateljima, poznanicima i poslovnim partnerima. Veoma često su navođeni tekstovi koje je sam Nikola Tesla pisao u raznim člancima, pismima i zabeleškama. Sve to učiniće da vam veoma živo dočara Nikolu Teslu, dešavanja u njegovom životu, i da na taj način spoznate njegov karakter i njegove vrline i po koju manu.

Evo odlomka iz knjige koji opisuje kako je Nikola Tesla postao "zaražen" elektrotehnikom. Odlomak je napisan u prvom licu koga predstavlja sam Tesla:
"Bio sam neobično zainteresovan za elektricitet, priznaje Tesla, i to pod uticajem profesora fizike koji je bio ingeniozan čovek i često prikazivao razne principe na aparatima koje je sam izumeo. Sećam se jednog aparata u obliku lopte, koja se mogla slobodno obrtati i bila omotana slojevima staniola. Ona se brzo okretala čim je bila vezana sa statičkom mašinom. Ne mogu tačno izraziti jačinu osećaja koji su me obuzimali, kada sam prisustvo njegovom prikazivanju ovih tajanstvenih pojava. Svaki utisak proizvodio je hiljadu odjeka u mome mozgu. Hteo sam da saznam nešto više o toj čudesnoj sili, žudeo sam za eksperimentima i istraživanjem."
O Cincarima
O Cincarima

Svetska politika

Vojnik i država

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019