avantura
putevi i bespuća
Video kanal ›› Uticaj okoline na čovekovo zdravlje
Prilog o knjizi "Uticaj okoline na čovekovo zdravlje"

"Učenje o čovekovoj konstituciji imala su u prošlosti veliku ulogu u načinu lečenja, doziranju lekova i terapijama. Lekari su prvo određivali individualnu čovekovu konstituciju, a zatim način terapija, promena životnih navika, ishrane, i tek potom upotrebu medikamenata. Ako poznaje osobenosti svog organizma, svaki čovek može individualno da odabere materije koje pojačavaju njegove prirodne odbrambene mehanizme i čine ga jačim. Malahov u ovoj knjizi ukazuje na znanje i iskustva o svojstvima organskih i neorganskih materija, o njihovom uticaju i načinu kako ih primeniti na čovekov organizam u skladu sa njegovim karakteristikama. Još drevni mudraci sve materije razvrstavali prema ukusima, pa i snazi njihovog dejstva... "

Autor priloga: novinar Dejan Bulajić.


Pročitajte više informacija o knjizi Uticaj okoline na čovekovo zdravlje.

Preslušajte priloge i o drugim knjigama:

Juznoafricka republika
Južnoafrička republika

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vodjenja ljubavi
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019