avantura
putevi i bespuća
Video kanal ›› Tumori
Prilog o knjizi "Tumori"

"Tumori su jedna od najtežih bolesti sa kojima se čovek suočava i pred kojima je isuviše često nemoćan. Malo je pojava koje ljude već u startu ostavljaju bez nade kao što je slučaj sa ovim bolestima. Toliko da se to kosi i sa zakonima prirode, jer nikada nisu toliko isključivi. Da li je međutim zaista tako. Da li je susret sa tumorima, baš toliko beznadežan. Čini se ipak da nije. Ni ovom prilikom se nećemo zadržavati na iskustvima savremene medicine, koja isti za volju ima zapažene rezultate u slučaju da bolest registruje na vreme. Ako međutim nije tako, što je najčešći primer, ishodi su mahom tragično podudarni. Osvrćemo se za iskustvima tradicionalne medicine, o kojima u svojoj knjizi piše Genadij Malahov, a koja pokazuju..."

Autor priloga: novinar Dejan Bulajić.


Pročitajte više informacija o knjizi Tumori.

Preslušajte priloge i o drugim knjigama:

Juznoafricka republika
Južnoafrička republika

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vodjenja ljubavi
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019