lunarni kalendar
lunarni kalendar
Video kanal ›› Život bez parazita
Prilog o knjizi "Život bez parazita"

"Tema knjige je čovekova individualna borba sa raznim vrstama parazita. Svako ih ima u sebi, bilo da su u pitanju, bakterije, virusi, gljivice ili nešto drugo i moglo bi se pomisliti, da je dovoljno primeniti odgovarajuća sredstva, da bi se njihov uticaj otklonio. Čini se međutim da je stvar mnogo složenija. Živimo u svetu u kojem jedan oblik života, postoji na račun drugog, pa su u takvoj zavisnosti paraziti i ljudi. Prvima je potrebno čovekovo telo, da bi mogli da traju, dok su ljudima paraziti potrebni, da bi imunitet mogli da održe na dovoljno visokom nivou. Problemi nastaju kada se ta ravnoteža naruči. Davno je otkriveno da je za dobro zdravlje važan odnos parazita kao mogućeg uzročnika bolesti..."

Autor priloga: novinar Dejan Bulajić.


Pročitajte više informacija o knjizi Život bez parazita.

Preslušajte priloge i o drugim knjigama:
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022