lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ostala Izdanja ›› Južnoafrička Republika
 
Južnoafrička republika

Južnoafrička Republika

dr Jordan Dinić

ISBN
Obim
Format
 86-82363-55-0
 206 strane
 A5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


"U 14-om i 15-om veku evropske kolonijalne sile počele su da osnivaju svoje trgovačke punktove na jugozapadnoj obali Južne Afrike. Kao drugi kontinent po veličini (četiri puta veći od SAD) sa 1/5 ukupne zemljine površine i kao kolevka čovečanstva, Afrika je počela da izaziva sve veći interes. U 16-om veku Holandija, a u 17-om veku i druge evropske kolonijalne sile tog vremena - Portugal, Španija, Francuska, Nemačka, Holandija i V. Britanija, radi svoje ekonomske ekspanzije, počele su da istražuju unutrašnjost velikih zemalja Afrike i silom zahvataju njene pojedine delove.

Ubrzo po naseljavanju Evropljani su domorodačko stanovništvo pretvarali u robove i koristili ih kao robu u trgovini sa drugim delovima sveta. Tako su robovi i zlato predstavljali najvrednije izvozne artikle Afrike. Do sredine 18-og veka oko deset miliona afrikanaca pretvoreno je u robove.

Do dolaska belih doseljenika južnoafrička plemena Zulu (Hoza i Soto) i druga živela su uglavnom u istočnom delu Južne Afrike, baveći se obradom zemlje, gajenjem stoke i lovom. Imala su svoja verovanja sasvim suprotna od evropske hrišćanske religije. Ova plemena pružala su snažan otpor od samog početka doseljavanja belog stanovništva, ali su pod naoružanim belcima morali da kapituliraju. Postepeno su njihova zemlja i sva ostala imovina prelazili u vlasništvo belih doseljenika.

Evropski moreplovci koji su putovali prema Indiji, krajem 15-og veka, počeli su da svraćaju na južnoafričko kopno. Godine 1652. Holandska istočno-indijska kompanija od 90 članova, doputovala je na krajnji jug Afrike da uspostavi usputnu stanicu u zalivu blizu rta Dobre nade, nedaleko od grada Kejptauna, koja je služila za snabdevanje prolazećih brodova hranom i drugim potrepštinama. Ta prva staništa poznata su kao Kejp kolonija. U ova staništa pristizao je sve veći broj evropskih doseljenika.

U ranim godinama 18-og veka, kolonisti su počeli prodirati u unutrašnjost zemlje. Ti pokretljivi stočari, koji su se bavili lovom, bili su relativno nezavisni od kontrole holandskih vlasti. Domorodački stanovnici polako su se uklapali u kolonijalnu privredu, obavljajući uslužne poslove. Sredinom 18-og veka u Kejpu je bilo više robova nego evropskih kolonista. Azijski robovi koncetrisali su se u gradskim naseljima gde su formirali zanatlijski sloj. Robovi afričkih predaka živeli su na perifernim farmama..."

dr Jordan Dinić
 
Kobno osipanje srpskog naroda
Kobno osipanje srpskog naroda

Romanticno boemska Skadarlija
Romantično boemska Skadarlija

Trziste kapitala
Tržiste kapitala

Manjine u medjunarodnom pravu
Manjine u međunarodnom pravu
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022