lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prometej" ›› Kobno Osipanje Srpskog Naroda
 
Kobno osipanje srpskog naroda

KOBNO OSIPANJE SRPSKOG NARODA
sociološki ogled o gorućim pitanjima srpskog naroda

dr Milan Vojnović

ISBN
Obim
Format 
Cena
86-82363-06-2
188 strana
A5
440,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


"Srpskim herojima koji su dali živote braneći srpske zemlje."
dr Milan Vojnović

"Ima mnogo elemenata radi kojih možemo govoriti o osipanju, pa i zatiranju srpskog naroda, verovatno jednog od najstarijih naroda sveta, sa grandioznim kulturnim nasleđem i najhumanijim duhovnim tradicijama. Ono je, u prvom redu, proizašlo iz tragike bitisanja srpskog naroda, iz teških i nesrećnih agresija koje su prema njemu činili drugi narodi. Pošto je srpski narod izgradio svoj dom na vetrometini puteva između Evrope i Azije, nije nimalo čudno što su mnoge moćne sile nastojale da tu svetsku ekonomsku, saobraćajnu i političku raskrsnicu potčine svome uticaju.

Nije nam poznato, ako izuzmemo Jevreje, da je ijedan narod imao težu sudbinu od srpskog. Nekad smo kao narod bili veći i od onih savremenih naroda, koji su danas od nas brojniji čak 10 puta. Srpski egzodus i ubijanje Srba traju više od pet stotina godina. Ne znamo ko nas sve nije ubijao kroz istoriju, ali sigurno znamo da jesu i to na najbestijalniji način: Turci, Hrvati, Nemci, Mađari, Bugari, Šiptari - uvek kada smo bili u nevolji ili nesložni i slabi. Znamo da su već od polovine prošlog stoleća mnogi hrvatski klerici i intelektualci učili svoj puk, da treba učiniti sve da Srba bude što manje i da ih treba ubijati uvek kad se to može pa ma gde bili...

...Ko je kriv za novi, treći holokaust nad Srbima? Za prvi, u prvom svetskom ratu, krivi su Nemci, kada je izgubilo život 1 900 000 Srba. Za drugi holokaust, u drugom svetskom ratu krivi su Nemci, Vatikan i hrvatske ustaše, kada je ubijeno 2 000 000 Srba. Samo u jednom logoru, Jasenovcu, hrvatske ustaše su na najmonstruozniji način ubile preko milion Srba (prema nemačkim izveštajima).

A šta se dešavalo sa srpskim narodom poslednje četiri godine? Pa, ubijao ga je ko je god mogao i gde je mogao. Samo u Hrvatskoj postoji 80 masovnih grobnica u koje su pobacani srpski leševi. U Zapadnoj Slavoniji, samo na jednom mestu, ubijeno je 2 500 Srba, a Srbi su potpuno prognani iz 10 gradskih i 187 seoskih naselja, a delimično iz 87 sela. Preko 707 000 Srba je moralo da napusti svoje domove na onim delovima teritorije bivše Bosne i Hercegovine, na kojima je uspostavljena vlast Muslimana i Hrvata. Zapadna Hercegovina je potpuno očišćena od Srba. Samo iz Mostara i okoline je proterano 45 000 Srba, a koliko je pobijeno nikad se neće utvrditi. A šta da kažemo za Zenicu, Travnik, Čapljinu, Livno, Duvno, Konjic, i druga mesta koja su ostala potpuno bez Srba. U srednjem Podrinju nad Srbima su počinjeni najmonstruozniji zločini, a s lica zemlje je zbrisano više od 70 srpskih naselja. Porušeno je i demolirano oko 200 pravoslavnih hramova, i u nepovrat uništeno ogromno kulturno nasleđe Srba u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.

Najočigledniji, a i najpogubniji znak dekadencije (pa i izvesne degeneracije) srpskog naroda, jeste upravo njegovo osipanje. Ta dekadencija je najvećim delom bila nametnuta Srbima, mada su joj i oni sami u izvesnoj meri doprineli. Reč je o sistematskom istrebljivanju Srba, odnosno ubijanju i proterivanju sa njihovih vekovnih staništa, kao i o planskoj asimilaciji. Asimilacija srpskog življa vršena je u raznim oblicima (često i prinudom ili dobro smišljenom propagandom) u dijasporama (Bugarska, Albanija, Mađarska, Rumunija, Ukrajina), kao i na prostorima srpskih zemalja koje su bile pod austrougarskom odnosno turskom carevinom (reč je o prevođenju na islam u Bosni i na Kosovu kao i šiptarizaciji Srba na Kosovu i delu Makedonije)..."

dr Milan Vojnović
 


Arbanasko pitanje
Arbanaško pitanje i srpsko pravo

Kažem ja sebi

Srbi u Dalmaciji

O Cincarima
O Cincarima
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021