lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Istorija Balkana" ›› Arbanaško Pitanje i Srpsko Pravo
 
Arbanasko pitanje

ARBANAŠKO PITANJE I SRPSKO PRAVO

Tomo P. Oraovac

reprint izdanja iz 1913. godine
ISBN
Obim
Format
Cena
 86-82363-19-4
 132 strane
 A5
 440,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 "U docnije doba mnogo se pisalo i piše o Arbaniji i Arbanasima, pa videći, da je to skroz netačno i da se ne slaže sa postojećim stanjem, ni sa onim što sami Arbanasi o sebi govore i pričaju, a čitajući i prateći ono što se o njima piše, uvidio sam i uvjerio se, da se piše ili sa nepoznavanjem stvari, ili sa namjernim izvrtanjem istine, zašto je i nastupila jedna zbrka pojmova, koja je doprinijela tome, da se od jedne neznatne stvari načini ogromno jevropsko pitanje, koje zadaje toliku brigu ne samo velesilama, nego i svakom kulturnom čovjeku, koji se grozi pred mogućnošću Jevropskog rata.

Pa kako su Srbi sa Arbanasima, skoro svuda pomiješani i kako je teško postaviti međe između oba naroda to, da bi se koliko toliko dobio pravi pojam o porijeklu većine sadašnjih Arbanasa ili tzv. Malisora, koji se nalaze u sjevero-istočnoj Arbaniji prema granicama Srbije i Crne Gore, smatrao sam za dužnost, kao poznavaoc arbanaške prošlosti, života, porijekla i običaja, iznijeti o njima ono, što je vrlo malo ili gotovo ni malo bilo poznato, a na osnovu svoga dugogodišnjeg ispitivanja i promatranja njihovog života i običaja.

Sve što budem u ovome djelu govorio o Arbanasima podkrijepljeno je i dokazima a mnogo je posvjedočeno i stranim piscima, koji su i nehotice rekli po koju istinu o njima. I svaki, kome je stalo do poznavanja Arbanasa - Malisora može iz ovog djela vidjeti sve što je potrebno da se taj narod i okarakteriše kao srpski po porijeklu, jeziku, narodnoj poeziji i običajima, što je za rješavanje Arbanaškog pitanja neophodno, da se zna, ako se želi, da se do pravog saznanja dođe i ovo pitanje pravilno i pravedno riješi.

I ako je sve ovo pisano na brzu ruku, opet je sve sređeno i uređeno tako, da može zadovoljiti svakog, kome je do istine i pravilnog saznanja stalo.

Nadam se da će se svako uvjeriti, da sam učinio dobro, što sam se riješio srediti i urediti svoja opažanja o Arbanasima, čiji mi je život, kao što rekoh, svestrano poznat. Ako bi ma ko, u šta od izloženog posumnjao, gotov sam da mu dam i šire obavještenje, pošto se govori i piše o živijem malisorskim plemenima i kućama, kod kojih postoji živo predanje o svemu ovom, što ću izložiti, a što sam od ljudi iz naroda, i naroda zabjeležio, upamtio i ovako sredio.

Pored arbanaškog pitanja i pitanje o Skadru zadaje diplomaciji obje srpske kraljevine i srpskome narodu veliku brigu i ne znam kako i po čemu se Skadar uzima kao arbanaški grad i prestolnica Arbanije, pa da bi se i o njemu steklo uvjerenje, da je svagda bio srpski i da su Srbi vladali Skadrom ništa manje od hiljadu i dvije stotina godina, smatrao sam za svoju dužnost iznijeti i o njemu pravu istinu iz čega će se svaki uvjeriti, da je Skadar još od VII vijeka bio srpski i da kao takav mora ostati.

Kako smo mi Srbi, vječito radeći na oslobođenju svoga naroda bili izlagani najvećim nepravdama, naročito prilikom ugovora o miru i radu raznih kongresa na kojima se tretiralo i rješavalo o srpskom pitanju kao što je u izgledu da će i sada biti, to sam smatrao za potrebno uprijeti prstom na mnoge rane, koje su nanošene u prošlosti srpskome narodu, zato se nadam, da niko neće zamjeriti za sve ono, što se i mimo glavnog predmeta reklo, da bi se koliko toliko vidjelo, da smo mi Srbi bili pastorčad a Jevropa maćeha prema nama i ako smo svojim viteštvom i bezprimjernim otporom odolevali azijatskoj navali, tako kako ni jedan narod na istoku a ni na zapadu i čime smo Jevropu zadužili i obvezali, da prema nama i u opšte srpskome pitanju bude spravedljivija i uviđavnija, nego što je to do sada bilo."

Tomo P. Oraovac
 


Nastajanje nove srpske drzave
Nastajanje nove srpske države

Romanticno boemska Skadarlija
Romantično boemska Skadarlija

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Osluskivanje istorije
Osluškivanje istorije
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021