avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Jordan Dinić
 
Jordan Dinic  

Jordan Dinić


   Jordan Dinić je rođen 1938. godine u podjastrebačkom selu Reljincu.

Studije prava završio je na pravnom fakultetu u Beogradu. Na istom Fakultetu stekao je titulu doktora društveno-političkih nauka, 1972 godine.

Radio u Institutu za izučavanje radničkog pokreta, Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Ministarstvu inostranih poslova. U Institutu se bavio izučavanjem NR Kine.

U diplomatskoj službi u inostranstvu radio je u DNR Koreji (1972-1977), NR Kini (1985-1990) i Južnoafričkoj Republici (2000-2002), gde je i završio svoju diplomatsku karijeru.

Objavio je knjigu "NR Kina - unutrašnji razvoj" i veliki broj studijskih i analitičkih članaka u časopisima širom bivše SFRJ.
 
Knjige ››

Južnoafrička Republika
Južnoafrička Republika

Lecenje korenjem
Lečenje korenjem

Lekovite motivacije ža žensku sreću
Lekovite motivacije ža žensku sreću

Lunarni kalendar
Lunarni kalendar 2011-2019

Lecenje disanjem
Lečenje disanjem
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019