avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija›› Trgovina muškarcima u Srbiji
 
Trgovina muskarcima

TRGOVINA MUŠKARCIMA U SRBIJI

Vesna Nikolić-Ristanović, urednica

ISBN
Obim
Format
 978-86-82363-96-5
 269 strana
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Knjiga na izuzetno uspešan i efektan način osvetljava svu složenost i ključne probleme u definisanju i suprotstavljanju trgovini ljudima, i predstavlja prvu eksplorativnu studiju o trgovini muškarcima ne samo u Srbiji nego i u regionu. Vrednost ove knjige nije samo u njenom preglednom karakteru i rasvetljavanju obima i karakteristika ove pojave, već i u ukazivanju na neke izuzetno važne predrasude koje postoje kada je u pitanju trgovina muškarcima. Ona postavlja trgovinu muškarcima u kontekst savremenog srpskog društva i svih problema sa kojima se ono suočava, posebno u vezi sa procesom rata, tranzicije, globalizacije, neo-patriotizma i retradicionalizacije rodnih uloga, i surove, nekontrolisane prvobitne akumulacije kapitala. Poglavlje ove knjige koje se bavi viktimogenim i kriminogenim faktorima trgovine muškarcima u Srbiji je izuzetan primer, a takvi primeri se retko mogu sresti ne samo u domaćoj nego i u međunarodnoj literaturi, kako se složeni društveni fenomeni moraju dekonstruisati i raslojavati da bi se razumeli.

dr Sanja Milivojević Univerzitet Zapadni Sidnej, Australija
 
Republika Srbija je očigledno integralni deo svetskog tržišta ljudima. Uz to, nesporno je da, kao zemlja u tranziciji, nije dovršila reformu nacionalnog sistema bezbednosti. To uslovljava brojne nedostatke i nesavršenosti naše ukupne bezbednosne politike, subjekata sistema bezbednosti, te poslova i mera koje (bi trebalo) da preduzimaju na polju prevencije i suzbijanja kriminala, odnosno zaštite, pomoći i podrške žrtvama , naročito ozbiljnih zločina kakav je trgovina ljudima. Istraživanjem čiji rezultati su izloženi u ovoj knjizi je dokazano da je naš sistem suprotstavljanja trgovini ljudima daleko od idealnog, te da moramo da uložimo dodatne napore na njegovom restruktuiranju i profesionalizaciji. U tom smislu, naročito su značajne preporuke definisane na osnovu zaključaka istraživanja.
 
Trgovina muškarcima u Srbiji je studija grupe istraživačica Viktimološkog društva Srbije, predvođenih prof. dr Vesnom Nikolić-Ristanović. Ovo obimno empirijsko istraživanje je, u okviru dvogodišnjeg projekta pod nazivom „Muške žrtve trgovine ljudima u Srbiji“, finansijski podržala Kancelarija za praćenje i suzbijanje trgovine ljudima američkog Stejt Departmenta. To ga čin i referentnim i značajnim, s obzirom na to da pomenuta američka institucija, inače jedna od vodećih u svetu na polju praćenja pojava trgovine ljudima, podržava realizaciju samo ozbiljnih naučno-istraživačkih projekata.
Reč je o originalnom i smelom poduhvatu: do sada kod nas, kao ni u širem regionu , nisu vršena empirijska istraživanja trgovine muškarcima. Razbijajući duboko ukorenjene predrasude da muškarci nisu i nemogu da budu žrtve trgovine ljudima, te da je to zločin nad ženama i decom, istraživački tim Viktimološkog društva Srbije osvetlio je deo tamnog pojasa savremenog teškog i najčešće organizovanog kriminala, o kojem kod nas gotovo i da nema teorijske građe, kao ni izveštaja državnih organa.
Zbog složene i latentne prirode trgovine muškarcima, istraživanje je očigledno bilo skopčano s brojnim teškoćama koje su istraživačice vešto i uspešno prevazišle. Problem iznalaženja adekvatnog naučno-istraživačkog instrumentarijuma, za ovaj istraživački tim i nije bio naročit: Viktimološko društvo Srbije ima bogato iskustvo, zbog čega uživa veliki autoritet na polju istraživanja pojava trgovine ljudima i praktičnog delovanja u rešavanju ovog bezbednosnog problema.
Struktura studije je sistematično postavljena, uvažavajući sled izlaganja od opšteg, preko posebnog ka pojedinačnom. Osim Uvoda, u kojem su iz ne te naznake o motivima, istorijatu i akterima istraživanja, studija sadrži šest delova. Gotovo svaki od njih takođe sadrži uvodni deo, glavni deo i zaključak . Takva sistematika potvrđuje temeljnost, upornost i predanost istraživačica koje su nastojale da osvetle sve relevantne činjenice, pa i detalje o pojedinim segmentima predmeta svog istraživanja. To ovu studiju čini veoma informativnom, zbog čega će sigurno biti podstrek i rasadnik ideja budućim istraživačima pojava trgovine ljudima.

Doc. dr Saša Mijalković Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019