avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Trgovina muškarcima u Srbiji ›› Sadržaj

Trgovina muškarcima u Srbiji

Vesna Nikolić-Ristanović

Sadržaj


PREDGOVOR

I UVOD

II PREGLED REZULTATA DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA
I DRUGIH RASPOLOŽIVIH PODATAKA O TRGOVINI
MUŠKARCIMA U SVETU I SRBIJI

 • Metodološki pristup koji je korišćen prilikom prikupljanja i analize literature o trgovini muškarcima
 • Rasprostranjenost trgovine muškarcima
  • Rasprostranjenost trgovine muškarcima u svetu
  • Rasprostranjenost trgovine muškarcima u Srbiji
 • Karakteristike trgovine muškarcima
  • Karakteristike žrtava: ko su muškarci kojima se trguje?
  • Putevi trgovine muškarcima: zemlje porekla, tranzita i destinacije
  • Načini vrbovanja žrtava
  • Transport žrtava
  • Oblici eksploatacije žrtava
  • Karakteristike izvršilaca trgovine muškarcima
 • Zaključak

III O ISTRAŽIVANJU TRGOVINE MUŠKARCIMA U SRBIJI: PREDMET, CILJ, UZORAK I METOD

 • Predmet i cilj istraživanja
 • Metod i uzorak

IV RASPROSTRANJENOST I KARAKTERISTIKE TRGOVINE MUŠKARCIMA U SRBIJI

 • Rasprostranjenost i struktura trgovine muškarcima u Srbiji
  • Uvod
  • Podaci iz izveštaja državnih institucija
  • Podaci o trgovini i krijumčarenju muškaraca iz intervjua i presuda
 • Karakteristike trgovine muškarcima u Srbiji
  • Uvod
  • Karakteristike muškaraca kao žrtava trgovine ljudima
  • Karakteristike vršenja trgovine muškarcima u Srbiji
  • Karakteristike krijumčarenja muškaraca u Srbiji
  • Putevi trgovine i krijumčarenja muškaraca
  • Zaključak

V VIKTIMOGENI I KRIMINOGENI FAKTORI TRGOVINE MUŠKARCIMA U SRBIJI

 • Uvod
 • Faktori koji utiču na rizik viktimizacije trgovinom muškarcima
  • Ekonomska situacija, rat, društvena dezorganizacija i rodni identitet
  • Restriktivni vizni režim, ilegalna tržišta dokumenata i korupcija
  • Posebni faktori guranja muške dece ka trgovini ljudima
  • Očekivana mogućnost zarade i boljeg života
 • Kriminogeni faktori trgovine muškarcima
  • Etiološke karakteristike trgovine muškarcima kao pojedinačne kriminalne aktivnosti i kao forme organizovanog kriminaliteta
  • Kriminogeni uticaj rata i tranzicije: ekonomski problemi, siva ekonomija i rodni identiteti
  • Društvena marginalizovanost i siva ekonomija
  • Neadekvatno reagovanje državnih organa i korupcija
 • Zaključak

VI DRUŠTVENO REAGOVANJE NA TRGOVINU MUŠKARCIMA

 • Pravni i institucionalni okvir društvenog reagovanja na problem trgovine ljudima u Srbiji
  • Uvod
  • Domen suzbijanja trgovine ljudima
  • Domen zaštite žrtava i prevencije
  • Saradnja i aktuelni izazovi u radu različitih aktera u sprečavanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava – rezultati istraživanja
 • Senzibilisanost stručnjaka i prepoznavanje žrtava trgovine muškarcima
  • Uvod
  • Prepoznavanje viktimizacije lica muškog pola u Srbiji - rezultati istraživanja
  • Zaključak
 • Podrška, pomoć i zaštita žrtava trgovine muškarcima: rezultati istraživanja
  • Uvod
  • Državni organi i muškarci žrtve trgovine ljudima
  • Nevladine organizacije i muškarci žrtve trgovine ljudima
  • Obezbeđivanje sigurnog smeštaja i napuštanje zemlje
  • Odbijanje pomoći od strane žrtava
  • Žrtve u krivičnom postupku
  • Zaključak
 • Krivično gonjenje izvršilaca trgovine muškarcima
  • Uvod
  • Optužena i osuđena lica za trgovinu i krijumčarenje muškaraca
  • Kaznena politika sudova u Srbiji
  • Uočeni problemi u praksi
  • Zaključak
 • Predlozi društvenog reagovanja koje su dali ispitanici
  • Uvod
  • Predlozi intervjuisanih stručnjaka
  • Pristup rešenju iz ugla osuđenih za trgovinu ljudima
  • Zaključak
 • Završni osvrt na društveno reagovanje na trgovinu muškarcima u Srbiji

VII ZAKLJUČAK

VIII PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVENIH ODGOVORA NA TRGOVINU MUŠKARCIMA U SRBIJI

LITERATURA

BELEŠKE O AUTORKAMA

 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:-Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2018