lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ekonomija ›› Phare
 
Phare

PHARE
program pomoći Evropske unije za zemlje Centralne i Istočne Evrope

Slavica Joković

ISBN
Obim
Format 
Cena
86-82363-11-9
199 strana
B5
110,00
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


"Phare Program je inicijativa Evropske Unije za pružanje pomoći zemljama Centralne i Istočne Evrope u razvoju njihove privrede i demokratskog društva u okviru prosperitetne i stabilne Evrope. U tom cilju, PHARE obezbeđuje finansijsku pomoć zemljama partnerima za proces ekonomske transformacije i jačanja demokratije do nivoa kada će one biti spremne da preuzmu obaveze koje proizlaze iz članstva u Evropskoj Uniji.

U prvih pet godina delovanja do 1994. godine, PHARE je odobrio 4.283 miliona ECU (a prema najnovijim podacima, za prvih šest godina do 1995. godine, ukupno 5.416,9 miliona ECU) za jedanaest zemalja partnera.

PHARE neposredno sarađuje sa zemljama partnerima prilikom usmeravanja finansijskih sredstava u okvirima koji su dogovoreni sa Evropskom Unijom, čime se obezbeđuje odgovarajuća podrška za politike i prioritete reforme svake države korisnice pomoći.

PHARE obezbeđuje know-how za zemlje partnere od strane niza nekomercijalnih, državnih i privatnih organizacija; podstiče investicije; otvara mogućnosti korišćenja sredstava drugih donatora za značajne projekte preko studija, subvencija, šema garancija i kreditnih linija; osim toga, investira direktno u infrastrukturu, koja će dobijati više finansijskih sredstava sa napretkom procesa prestruktuiranja i integracije.

Osnovni prioriteti finansijske pomoći u okviru Phare Programa zajednički su za sve zemlje, mada se one nalaze u različitim fazama transformacije. Ključne oblasti obuhvataju: prestruktuiranje državnih preduzeća, uključujući poljoprivredu; razvoj privatnog sektora; reformu institucija, zakonodavstva i javne administracije; reformu socijalnih usluga; zapošljavanje; obrazovanje i zdravstvo; razvoj energetike, saobraćaja i telekomunikacija; zaštitu životne sredine i nuklearnu bezbednost.

Za zemlje koje su potpisale Evropske Sporazume, Phare pomoć je usredsređena na pripreme u cilju ispunjavanja potrebnih uslova za članstvo u Evropskoj Uniji, a to se naročito odnosi na kompatibilnost zakona sa normama, standardima i praksom Evropske Unije, odnosno posebno obuhvata pripreme za učešće na tržištu EU i razvoj infrastrukture, osobito u pograničnim oblastima."

mr Slavica Joković
 
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Svetska politika

Vojnik i država
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022