lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Phare ›› Sadržaj
 

PHARE
program pomoći Evropske unije za zemlje Centralne i Istočne Evrope

mr Slavica Joković


Sadržaj


 • PREDGOVOR
 • UVOD

IOPŠTE POSTAVKE O PHARE PROGRAMU

 • Pojam i osnovne karakteristike
 • Prioritetni sektori Phare Programa
 • Doprinos Phare Programa približavanju zemalja Centralne i Istočne Evrope Evropskoj Uniji
  • Mađarska
  • Bugarska
  • Albanija
  • Rumunija
  • Slovenija

IIGLAVNE OBLASTI FINANSIRANJA U OKVIRU PHARE PROGRAMA

 • Prestruktuiranje preduzeća i privatizacija
  • Elementi strategije budućih akcija
 • Mala i srednja preduzeća
  • Razvoj malih i srednjih preduzeća u zemljama Centralne i Istočne Evrope - značaj i ograničenja
  • Phare programi u sektoru malih i srednjih preduzeća.
  • Opšta ocena doprinosa Phare Programa u pojedinim oblastima
   • Mikro-kreditne šeme
   • Kreditne šeme
   • Šeme bespovratnog finansiranja
   • Investicioni fondovi
  • Uslovi za uspeh Programa u sektoru MSP
  • Strategija aktivnosti u narednom periodu
 • Bankarski sektor
  • Uloga bankarstva u procesu reforme
  • Phare programi pomoći
  • Doprinos Phare Programa reformi bankarskog sektora
  • Strategijska orijentacija za buduće aktivnosti
 • Podsticanje investicija, izvoza i turizma
  • Značaj i uloga podsticanja investicija, izvoza i turizma u procesu tranzicije u zemljama Centralne i Istočne Evrope.
  • Doprinos Phare Programa u podsticanju investicija, izvoza i turizma
   • Programi za podsticanje investicija
   • Programi za unapređenje izvoza
   • Programi za razvoj turizma
  • Rezultati programa podsticanja investicija, izvoza i turizma
   • Podsticanje investicija
   • Unapređenje izvoza
   • Razvoj tunrma
   • Osnovni problemi i perspektive

  IIIILUSTRACIJA PHARE PROGRAMA NA PRIMERIMA POLJSKE, MAĐARSKE, SLOVAČKE, RUMUNIJE I SLOVENIJE

  • Phare i Poljska
  • Phare i Mađarska
  • Phare i Slovačka
  • Phare i Rumunija
  • Phare i Slovenija

  IVPRIKAZ VIŠEGODIŠNJIH INDIKATIVNIH PROGRAMA ZA MAĐARSKU, ČEŠKU REPUBLIKU I SLOVAČKU

  • Mađarska - Višegodišnji Indikativan Program
   • Evropska integracija
   • Obrazovanje i stručno usavršavanje
   • Reforma javnih finansija
   • Ekonomski razvoj
   • ,Infrastruktura
  • Češka Republika - Višegodišnji Indikativan Program
   • Institucionalna integracija
   • Integracija infrastrukture
   • Ekonomski i socijalni razvoj
  • Slovačka - Višegodišnji Indikativan Program
   • Približavanje zakonodavstva
   • Razvoj privatnog sektora i prestruktuiranje
   • Razvoj ljudskih resursa, uključujući reformu socijalnog sektora
   • Razvoj infrastrukture

  VPRIKAZ SPECIFIČNIH PROGRAMA

  • Phare program pogranične saradnje
   • Slovenija - Program pogranične saradnje sa Austrijom.
    • Tehnička pomoć
    • Ekonomski razvoj
    • Infrastruktura i transport
    • Ljudski resursi
    • Zaštita životne sredine
  • Phare program pomoći za Bosnu i Hercegovinu
  • TACIS Program
   • Uloga Tacis Programa u privatizaciji i prestruktuiranju preduzeća u Rusiji
   • Prioriteti Tacis Programa u Rusiji
  • JOP Program • Joint Venture Programme
   • Preliminarne informacije
   • Investicioni projekt
    • Preliminarna faza
    • Faza kofinansiranja
    • Faza tehničke pomoći
   • Organizacija manifestacija ili seminara
  • Venture Capital

  VIPERSPEKTIVE ODNOSA EVROPSKE UNIJE SA ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE I ULOGA PHARE PROGRAMA

  • Ekonomski odnosi Evropske Unije sa zemljama Centralne i Istočne Evrope i ZND
   • Spoljnotrgovinska razmena
   • Finansijska pomoć
   • Perspektive
  • Strategija pripremanja pridruženih zemalja Centralne i Istočne Evrope za članstvo u Evropskoj Uniji
  • Evropski Sporazumi
  • Perspektive Phare Programa
  • Aneks I
  • Aneks II
  • Glavne oblasti aktivnosti u bankarskom sektoru, 1990-1993.
  • Aneks III
  • Specifične mere koje su preduzete u bankarskom sektoru po zemljama
 
Vojnik i država

Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021