lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ekonomija ›› Necarinske Barijere u Međunarodnoj Trgovini
 
Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini

NECARINSKE BARIJERE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Predrag Bjelić

ISBN
Obim
Format 
86-82363-41-0
300 strana
B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


"Jedno od važnih pitanja koje se nameće prilikom razmatranja međunarodne trgovine su svakako trgovinske barijere. Mnogi autori, bilo da se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem, trgovinskom politikom, bilo teorijama međunarodne trgovine, pokušavaju da opišu i objasne efekte ovih barijera. Ove barijere su osnovni elementi kojima se objašnjavaju složeniji pojmovi međunarodne trgovine. I bez obzira da li na ove barijere gledaju kao na nepotrebne prepreke koje nas udaljavaju od ideala slobodne trgovine ili, suprotno, kao na oruđe kojim uspešno štitimo prosperitet nacionalne privrede, svi autori se slažu da su trgovinske barijere ključ razumevanja međunarodne trgovine.

Multilateralno regulisanje međunarodne trgovine koje je zaživelo tek posle 1945. godine, oličeno u Opštem sporazumu o carinama i trgovini (GATT), navelo nas je da razlikujemo dve osnovne vrste trgovinskih barijera - carinske i necarinske barijere. Osim što se pojmovno razlikuju po instrumentima trgovinske politike koji se koriste u njihovom uspostavljanju, i sam GATT je uveo svoje razlikovanje ovih dveju vrsta trgovinskih barijera. Još u GATT-u iz 1947. godine carinske barijere se promovišu kao jedine legitimne, a istovremeno se zahteva uklanjanje necarinskih barijera, kroz njihovo prevođenje u carine. Međutim, ovo nikako nije bio kraj necarinskih barijera, jer GATT nije pokrivao sve sektore međunarodne trgovine, a u međuvremenu su se pojavili novi vidovi necarinskih barijera. Šta više, zbog progresivnog smanjenja carina, uslovljenih rundama pregovora GATT-a, novi vidovi necarinskih barijera su sve više bili u upotrebi. Predmet ovog rada će upravo biti necarinske barijere u međunarodnoj trgovini, kako tradicionalne (regulisane GATT-om), tako i novi vidovi ovih barijera.

Centralni deo monografije posvećen je analizi konkretnih vidova necarinskih barijera. Kao osnovna klasifikacija usvojena je klasifikacija necarinskih barijera na tri osnovna tipa - tradicionalne necarinske barijere, tehničke barijere u međunarodnoj trgovini i administrativne (proceduralne) barijere u spoljnoj trgovini. Svaka od ovih vrsta razmatra se u posebnom delu ovoga rada. Posle definisanja svake od navedenih vrsta necarinskih barijera u radu ćemo klasifikovati svaku od ovih osnovnih tipova barijera na konkretne podtipove necarinskih barijera. Za svaku od tih necarinskih barijera opisaće se regulisanje u okviru Svetske trgovinske organizacije, uključujući i period postojanja GATT-a iz 1947, ali i regulisanje barijera na regionalnom nivou. Posebna pažnja će se posvetiti regulisanju pojedinačnih barijera u okviru Evropske unije, budući da je ova regionalna ekonomska integracija najdalje otišla u procesu regionalne ekonomske integracije, da je u njoj najpotpunije regulisana spoljnotrgovinska politika u oblasti necarinskih barijera i da je ona najznačajnija za našu državu. Prilikom izučavanja tradicionalnih necarinskih barijera, koje su uglavnom ukinute još pravilima GATT-a, opisaće se sektori međunarodne trgovinske saradnje gde se ove barijere još uvek koriste.

U knjizi se istražuje uticaj necarinskih barijera trgovine na Jugoslaviju. Daće se i prikaz ovih barijera koje koristi naša država da zaštiti svoju domaću industriju. Ovaj deo celoj knjizi daje društveno koristan karakter. Na osnovu istraživanja, oličenog u ovoj monografiji, nastaće odgovarajuće preporuke za kreatore spoljnotrgovinske politike Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Zaključci do kojih smo došli prilikom ovog istraživanja naučno će osvetliti jednu novu, nedovoljno proučavanu, oblast i ukazaće na praksu korišćenja necarinskih barijera u svetu.

Knjiga je namenjena svima onima koji žele da se upoznaju sa potencijalima necarinskih barijera kao instrumenata spoljnotrgovinske politike, a posebno stručnjacima iz ove oblasti, zaposlenim u državnim organima koji se bave ovom problematikom, referentima u spoljnotrgovinskim preduzećima i studentima."

Predrag Bjelić
 
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija

Svetska politika

Vojnik i država
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021