lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Necarinske Barijere u Međunarodnoj Trgovini ›› Sadržaj
 

Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Predrag Bjelić


Sadržaj


 • Uvod
 • I deo: BARIJERE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

 • Modeli spoljnotrgovinske politike
 • Definisanje trgovinskih barijera
 • Vrste trgovinskih barijera
 • Carinske trgovinske barijere
 • Koncepti merenja carinskih barijera
 • II deo: POJAM NECARINSKIH BARIJERA

 • Definisanje necarinskih barijera
 • Klasifikacija necarinskih barijera
 • Karakteristike necarinskih barijera
 • Merenje necarinskih barijera
  • Merenje vrednosti necarinskih barijera
  • Merenje efekata necarinskih barijera
  • Procedura merenja necarinskih barijera
  • Izvori podataka o necarinskim barijerama
 • Značaj necarinskih barijera u međunarodnoj trgovini
 • III deo: REGULISANJE NECARINSKIH BARIJERA

 • Uspostavljanje necarinskih barijera
  • Jednostrano (unilateralno) uspostavljanje necarinskih barijera
  • Dvostrano (bilateralno) uspostavljanje necarinskih barijera
  • Višestrano (plurilateralno) uspostavljanje necarinskih barijera
  • Međunarodno (multilateralno) uspostavljanje necarinskih barijera
 • Uklanjanje necarinskih barijera
  • Jednostrano (unilateralno) uklanjanje necarinskih barijera
  • Dvostrano (bilateralno) uklanjanje necarinskih barijera
  • Višestrano (plurilateralno) uklanjanje necarinskih barijera
  • Međunarodno (multilateralno) uklanjanje necarinskih barijera

  IV deo: TRADICIONALNE NECARINSKE BARIJERE

 • Pojam tradicionalnih necarinskih barijera
 • Vrste tradicionalnih necarinskih barijera
  • Kvote
  • Sporazumi o "dobrovoljnom" ograničenju izvoza
  • Varijabilne naplate (prelevmani)
  • Antidampinške mere
  • Subvencije
  • Kompenzatorne mere
  • Javne nabavke
  • Obavezni domaći sadržaj
 • Međunarodno regulisanje tradicionalnih necarinskih barijera
  • Međunarodno regulisanje kvantitativnih necarinskih barijera
  • Međunarodno regulisanje antidampinških mera
  • Međunarodno regulisanje subvencija
  • Međunarodno regulisanje kompenzatornih mera
  • Međunarodno regulisanje javnih nabavki
  • Međunarodno regulisanje obaveznog domaćeg sadržaja
 • Regionalno regulisanje tradicionalnih necarinskih barijera
 • V deo: TEHNIČKE BARIJERE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

 • Pojam tehničkih barijera u međunarodnoj trgovini
 • Vrste tehničkih barijera u međunarodnoj trgovini
  • Procedure ispitivanja usaglašenosti sa tehničkim propisima i standardima
  • Obavezno obeležavanje proizvoda
  • Posebni zahtevi u pogledu pakovanja robe
  • Testiranje, inspekcija i karantin na granici
  • Ekološke barijere
 • Merenje tehničkih barijera u međunarodnoj trgovini
 • Međunarodno regulisanje tehničkih barijera u međunarodnoj trgovini
 • Regionalno regulisanje tehničkih barijera u međunarodnoj trgovini
 • VI deo: ADMINISTRATIVNE BARIJERE SPOLJNOJ TRGOVINI

 • Pojam administrativnih barijera spoljnoj trgovini
 • Vrste administrativnih barijera spoljnoj trgovini
  • Zakonske barijere spoljnoj trgovini
  • Proceduralne barijere spoljnoj trgovini
   • Carinsko vrednovanje
   • Pravila o poreklu robe
   • Inspekcija robe pre isporuke
   • Sanitarne, fitosanitarne i zdravstvene mere
   • Procedura izdavanja uvoznih dozvola
   • Specijalne carinske formalnosti
 • Međunarodno regulisanje administrativnih barijera spoljnoj trgovini
  • Međunarodno regulisanje zakonskih barijera spoljnoj trgovini
  • Međunarodno regulisanje proceduralnih barijera spoljnoj trgovini
 • Regionalno regulisanje administrativnih barijera spoljnoj trgovini
 • Elektronska tehnologija i administrativne barijere spoljnoj trgovini
 • VII deo: NECARINSKE BARIJERE I SPOLJNA TRGOVINA JUGOSLAVIJE

 • Primena necarinskih barijera od strane Jugoslavije
  • Primena necarinskih barijera u Drugoj Jugoslaviji
  • Primena necarinskih barijera u SR Jugoslaviji
   • Primena necarinskih barijera u SR Jugoslaviji 1992-2000. god
   • Primena necarinskih barijera u SR Jugoslaviji posle 2000. god
  • Primena necarinskih barijera u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora
 • Primena necarinskih barijera prema Jugoslaviji
 • Uklanjanje necarinskih barijera u spoljnoj trgovini Jugoslavije
  • Unilateralne aktivnosti SR Jugoslavije
  • Bilateralne aktivnosti na uklanjanju necarinskih barijera
  • Regionalno uklanjanje necarinskih barijera
  • Aktivnosti Jugoslavije u multilateralnom uklanjanju necarinskih barijera
 • ZAKLJUČAK
 • LITERATURA
 • Summary
 • Beleška o autoru
 • PRILOG
  • Prilog 1: Međunarodna standardna trgovinska klasifikacija (SITC) Revision 3
  • Prilog 2: Klasifikacija necarinskih barijera po metodologiji UNCTAD-a
  • Prilog 3: Preporuke Evropske komisije za Evropu UN
  • Prilog 4: Bilateralni trgovinski ugovori SR Jugoslavije
 
Vojnik i država

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022