lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Slavica Joković
 
 

Slavica Joković


   Slavica Joković, magistar ekonomije, završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, spoljnotrgovinski smer, gde je i magistrirala na smeru međunarodne ekonomije sa magistarskom tezom: "Međunarodno tržište investicionih radova i položaj Jugoslavije". Za visok uspeh u toku studija dobila je Univerzitetsku nagradu.

Kao stipendista luksemburške vlade, na poziv Međunarodnog Univerzitetskog Instituta u Luksemburgu, učestvovala je u julskim sesijama u 1989. i 1990. godini sa temama:
"Međunarodni aspekti industrijske politike" i "Slobodno kretanje kapitala i finansijske usluge".

Celinu stručnog usavršavanja u inostranstvu sa uspehom je zaokružila šestomesečnim stažom po pozivu Evropske Komisije u Generalnoj Direkciji: "Kredit i investicije" i tromesečnim stažom u Međunarodnoj Banci u Luksemburgu (BIL) u Departmanu Multinacionalnih kompanija i Departmanu Analize rizika.

Posebnu pažnju je posvetila proučavanju procesa ekonomske transformacije u zemljama Centralne i Istočne Evrope i Phare Programa Evropske Unije, o čemu je objavila oko 30 radova.
 
Knjige ››

Phare - program pomoći Evropske unije
Phare - program pomoći Evropske unije

Phare
Phare - program pomoći Evropske unije
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022