lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige›› Ekonomija ›› Dinar i devizni kurs
 
dinar i devizni kurs

DINAR I DEVIZNI KURS

Dejan Jovović

ISBN
Obim
Format
Cena
 978-86-87971-24-0
 168 strane
 A5
 770,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


Valutni kurs dinara jeste uvek bio i sada je i budućnosti će biti vrlo značajna tema. Rad dr Dejana Jovovića zahvata čitav niz pitanja uzroka i posledica precenjenog dinara do čega je došlo od početka 2001. pa zaključno sa septembrom 2008. godine, kada je po obračunu stručnih službi Narodne banke Srbije realna vrednost dinara, u odnosu na korpu dve najvažnije valute – evra i dolara, bila čak za 110% na višem nivou nego krajem 2000. godine. U radu se ističe da je to posledica, u dugom roku, neodrživog deviznog priliva po osnovu novih neto zaduživanja u inostranstvu neto tekućih transfera (pre svega doznaka naših građana koji žive u inostranstvu), tzv. stranih direktnih investicija i stranih donacija. Neki zvaničnici, a posebno prethodni guverneri NBS su isticali da se uspostavljeni valutni kurs može održati čak i na dugi rok, što su, izgleda, neki privrednici, pritisnuti teškom besparicom, poverovali, pa su se sve intenzivnije zaduživali u inostranstvu, što se vidi iz brojnih podataka datih u radu D. Jovovića. Svetska ekonomska kriza je samo brže nego što se neminovno desilo, pokazala pogubne posledice nepodnošljive lakoće zaduživanja u inostranstvu, kako privrede tako i države. Naime, kada je od septembra 2008. g. vrednost stranih valuta, izražena u dinarima, znatno povećala, svi privredni subjekti koji su se zadužili u stranoj valuti ili u dinarima uz deviznu klauzulu su se našli u dramatičnoj situaciji. To pogotovo važi za one koji su ta sredstva potrošili u kupovinu strane opreme čije korišćenje podrazumeva pre svega uvoz sirovina i reprodukcionih materijala, a čija se proizvodnja realizuje većim delom ili potpuno na domaćem tržištu.

Imajući u vidu visoku verovatnoću da je uspešno završen kreditni aranžman se MMF i priliv deviza po tom osnovu, moguću prodaju akcija Telekoma i dobijanje kredita od drugih međunarodnih finansijskih institucija, Rusije i Kine, zvaničnici, ali i neke domaće institucije i neki domaći ekonomisti ponovo šire iluziju, da će se, i pored vrlo visoke inflacije, postojeći valutni kurs dinara moći duže održati. Iako se autor D. Jovović u ovom radu u vezi sa tim nije potpuno ogradio, iz celokupnog teksta se može zaključiti da bi se privredne organizacije koje bi poverovale u te tvrdnje i koje ne bi dodatne kredite iz inostranstva, a i one dobijene od domaćih banaka (uz deviznu klauzulu), usmerile u izvozno-orijentisanu proizvodnju i izvozno-orijentisane usluge, mogle naći u još većim, ogromnim problemima.

Zbog svega navedenog, za sve privredne subjekte, pogotovu one koji su već visoko zaduženi u inostranstvu ili koji bi to mogli brzo postati – korist od ovog rada će biti neosporna. Složena materija i brojna pitanja obrađena u ovom radu, napisana su pregledno sa jasnim stilom, pa će on nesumnjivo bio od koristi i većoj grupi bankara, privrednika, državnim organima, akademskim krugovima i svima onima koji žele da se bliže upoznaju sa politikom valutnog kursa.

prof. dr Mlađen Kovačević
Redovni član Akademije ekonomskih nauka
 
Ubijeni pesnik
Ubijeni pesnik

Umetnost vođenja ljubavi

Sarm srednje klase
Šarm srednje klase
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021