avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Ekonomija ›› Dinar i devizni kurs ›› Sadržaj
 

Dinar i devizni kurs

Dejan Jovović


Sadržaj


 • Predgovor
 • Uvod
 • Teško uspostavljanje konvertibilnosti dinara
 • Slab dinar i „evroizacija“ privrede
 • Zašto sada nije moguće uvođenje evra u Srbiji?
 • Precenjeni kurs i posledice - da li nam preti dužnička kriza? 
 • Spoljna zaduženost ex JU kao poređenje sa visinom srpskog duga
 • Stavovi NBS u vezi sa monetarnom politikom i kursom dinara
 • Potpuno fleksibilni ili fiksni kurs- prednosti i nedostaci
 • Puzajući devizni kurs kao jedno prelazno rešenje
 • Šta traži privreda u vezi sa kursom dinara  i finansiranjem razvoja?
 • Zaštita od deviznog rizika
 • Dugoročna stabilnost dinara i privrede
  • Nekonkurentnost i kretanje kursa dinara
  • Projekcije deviznog kursa dinara
  • Budžetski deficit i javna potrošnja
  • Ocene MMF
  • Realni kurs dinara i strane investicije
  • Pregovori Srbije sa MMF
  • Postkrizni model rasta i razvoja Srbije
  • Kontroverzna stopa rasta BDP
  • Kada će se oporaviti srpska privreda?
 • Zaključna razmatranja
 • Literatura
 
Vojnik i država

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2018