lunarni kalendar
lunarni kalendar
Autori ›› Dejan Jovović
 

Dejan Jovović


Dejan Jovović rođen je 1947. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na ovom fakultetu je magistrirao, na smeru – međunarodna ekonomija, i doktorirao sa disertacijom iz oblasti međunarodnih finansija. Dugogodišnjim naučnoistraživačkim radom stekao je  naučno zvanje – naučni savetnik (rang redovnog profesora univerziteta). Imenovan je za eksperta za međunarodne ekonomske odnose, oblast međunarodne finansije. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije. Objavio je  više   stotina stručnih i naučnih radova, nekoliko knjiga  i veći broj studija iz oblasti svetske privrede i finansija (preko 550 bibliografskih jedinica). Radio je trideset godina u Saveznom ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, a sada je zaposlen u Privrednoj komori Srbije.
 
Knjige ››

Dinar i devizni kurs
Dinar i devizni kurs


Predvorje snova
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022