lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija›› Samo Moj Život
 
Samo moj život

SAMO MOJ ŽIVOT
Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije

Lise Bjerkan, urednica

ISBN
Obim
Format
 86-82363-51-8
 182 strane
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 
"Ovaj izveštaj je rezultat međunarodne i interdisciplinarne istraživačke saradnje između Viktimološkog društva Srbije, Sor-Trondelag Univerziteta i Fafo Instituta za primenjene međunarodne studije. Saradnja je pokrenuta u vreme podnošenja molbe za dobijanje sredstava Istraživačkog saveta Norveške, koji je raspisao konkurs za Programe saradnje sa zemljama Centralne i Istočne Evrope. Finansiranje je bilo obezbeđeno tokom leta 2003. godine, a istraživački projekat je startovao tokom poslednjeg kvartala 2003. godine i završen je tokom prvog kvartala 2005. godine.

Ovim izveštajem predstavljeni su rezultati jednogodišnjeg istraživanja problema rehabilitacije žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije u Srbiji. Naše istraživačke težnje su se, u konkretnom smislu, odnosile na procenu mehanizama i procesa uključenih u identifikaciju, rehabilitaciju i reintegraciju žrtava trgovine ljudima. Posebno smo bile zaokupljene težnjom da dođemo do saznanja o tome u kojoj se meri i na koji način tokom ovih procesa izlazi u susret potrebama i očekivanjima samih žrtava. Nastojale smo da proces i tok rehabilitacije istražimo u što je moguće većoj meri - u idealnom smislu, počev od trenutka spasavanja žrtve iz trafiking-situacije, pa sve do njene reintegracije. Iz tog razloga, svoju studiju smo bazirale na višeetapnom prikupljanju podataka na terenu i seriji intervjua koje smo obavljale pretežno u Srbiji, ali i u Moldaviji i Italiji - zemljama koje, respektivno, figuriraju kao zemlja porekla, odnosno zemlja destinacije za žene kojima se trguje kroz ili iz Srbije.

Polazište ove studije bila je potreba za saznanjima o sadržaju i efektima rehabilitacije žrtava trgovine ljudima baziranih na naučnim istraživanjima. Pojam "rehabilitacije" tumačimo kao potpomognuti proces oporavka i obučavanja žena i devojčica koje su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima, prvenstveno u cilju seksualne eksploatacije. U konkretnom smislu, pomoć u rehabilitaciji žena izloženih ovom obliku trgovine ljudima sadrži određene osnovne usluge, kao što su smeštaj u sigurnu kuću ili sklonište, kao i pomoć u cilju zadovoljenja medicinskih i psiholoških potreba, zaštite prava koja im po zakonu pripadaju itd. Većina programa rehabilitacije uključuje uz to i neke oblike profesionalnog osposobljavanja i/ili edukacije.

Centralna poglavlja ovog izveštaja reflektuju četiri ključne oblasti informacija za kojima se u istraživanju tragalo: a) postojeći odgovori u domenu pomoći, zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima; b) socio-ekonomsko zaleđe žrtava; c) viktimizacija i mehanizmi savlađivanja stresnih situacija tokom i nakon trafikinga i d) očekivanja i potrebe žrtava, kao i stručnjaka angažovanih na pružanju rehabilitacijske pomoći, tokom procesa rehabilitacije i reintegracije. Da bi dostigle postavljene ciljeve, istraživačice su intervjuisale žrtve trgovine ljudima, stručnjake angažovane u pružanju pomoći u rehabilitaciji, kao i predstavnike različitih državnih organa, institucija i organizacija uključenih u mehanizam upućivanja, rehabilitaciju i reintegraciju žrtava. Krug ispitanika je obuhvatio predstavnike policije, pravosuđa, centara za socijalni rad, međunarodnih i nevladinih organizacija. Tokom svih sprovedenih intervjua, nastojale smo da dođemo do informacija o konkretnim interakcijama između žrtava trgovine ljudima i različitih aktera uključenih u njihovu identifikaciju, rehabilitaciju i integraciju. Ovakve informacije, ne samo da su omogućile neposredna saznanja o dobroj i manje dobroj praksi viđenoj iz ugla kako žrtava, tako i stručnjaka, već su pružile i dragoceni uvid u percepciju samih stručnjaka svojih sopstvenih dometa - na primer, opaženih prepreka koje stoje na putu njihovim akcijama, a zatim i izazova, kao i mogućnostima koje im stoje na raspolaganju u radu sa žrtvama (ili potencijalnim žrtvama) trgovine ljudima."
 
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021