lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija›› Samo Moj Život ›› Sadržaj

Samo Moj Život

Lise Bjerkan

Sadržaj


 • Predgovor
 • Skraćenice

Uvod

 • Trgovina ljudima
  • Trgovina ljudima i njene neodređenosti
  • Trgovina ljudima u Srbiji
  • Metodološki pristup
 • Etički obziri i poverljivost
 • Rezimei poglavlja

Zaštita, pomoć i podrška žrtvama trgovine ljudima: aktuelni odgovori

 • Uvod
 • Sistem zaštite i pomoći: opšti pregled
  • Identifikacija žrtava trgovine ljudima
  • Mehanizam upućivanja i koordinacija zaštite i pomoći
  • Usluge pomoći i podrške
  • "Period oporavka i razmišljanja" i dozvole boravka
  • Zaštita i podrška žrtvama/svedocima
  • Posebne mere zaštite i pomoći deci žrtvama
 • Aktuelna situacija u Srbiji
  • Uvod
  • Pravni okvir zaštite prava žrtava trgovine ljudima
  • Opšti okvir saradnje: Nacionalni tim za borbu protiv trgovine ljudima
  • Identifikacija i upućivanje
  • Saradnja: principi, procedure i zadaci ključnih aktera
  • "Period oporavka i razmišljanja" i dozvole boravka
  • Usluge pomoći i podrške
  • Pomoć, zaštita i podrška deci žrtvama
 • Zaključni osvrt

Ko su žrtve koje smo srele i šta ih je učinilo ranjivim?

 • Uvod
  • Starost žrtava
  • Poreklo i destinacija
  • Uključenost u prostituciju
  • Obrazovanje
  • Zaposlenost i ekonomska situacija
  • Porodična situacija žrtava
  • Strategije preživljavanja i rizik od trgovine ženama - žene u potrazi za rešenjima i namamljivači koji izgledaju kao da ih imaju
  • Pasivne žrtve ili aktivne akterke - preispitivanje pojmova "žrtva" i "preživela"
 • Zaključak

Kroz šta su žrtve prošle i kako su preživele

 • Uvod
 • Inventar patnji: Iskustva žrtava sa nasiljem i kontrolom
 • Uticaj viktimizacije na žrtve i njihove potrebe
 • Preživeti zaštitnike? Retraumatizacija nasuprot zaštiti i osnaživanju
 • Iskustva žrtava sa policijom
 • Žrtve i suđenja
 • Viktimizacija, rod i prevladavanje
 • Zaključak
 • Život pod okriljem

  • Biti rehabilitovana
   • Izgradnja poverenja
   • Usredsređivanje na individualne potrebe
   • Izazovi i ograničenja u rehabilitaciji
  • Tranzicija
   • Od skloništa ka samostalnosti
   • Izbor zasnovan na informacijama
   • Preobražaj identiteta
  • Uprošćena opažanja i njihove posledice
   • Nošenje sa stigmatizacijom identiteta
   • Žrtve ćutanja
   • Potražnja za patnjom
  • Zaključne napomene

  Sadašnji i budući izazovi

  • Procedure, dijalog i saradnja
  • Zaštita
  • Obaveštavanje
  • Predvidljivost i kontinuitet
  • Maloletnice
  • Pomoć za stručnjake
  • Literatura
   
  Nikola Tesla
  Nikola Tesla

  Umetnost vodjenja ljubavi
  Umetnost vođenja ljubavi


  Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
  Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022