lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji ›› Sadržaj

Pomoć i podrška ženama žrtvama trgovine ljudima u Srbiji

Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić

Sadržaj


 • Executive summary
 • UVOD
 • Predmet i cilj istraživanja
 • Metodološki okvir istraživanja
 • Sistem pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i međunarodni dokumenti
 • Pravni i institucionalni okvir podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima u Srbiji
  • Ocena pravnog i institucionalnog okvira podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima u Srbiji
 • Rezultati istraživanja
  • Podaci o broju žena žrtava trgovine ljudima
  • Ko su žrtve kojima je pružena pomoć?
  • Funkcionisanje sistema pomoći i podrške ženama žrtvama trgovine ljudima
   • Mehanizam upućivanja prema opisu
   • Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima
   • Način funkcionisanja sistema pružanja pomoći i podrške žrtvama trgovine ženama u konkretnim slučajevima
    • Ko su akteri koji su otkrili/prepoznali žrtvu trgovine ljudima?
    • Ko je prvi u lancu upućivanja - kome se akter koji je prepoznao žrtvu prvom obratio?
    • Broj i vrsta aktera uključenih u lanac pružanja pomoći
    • Mesto i uloga različitih aktera koji učestvuju u pružanju pomoći
    • Uloge različitih aktera u pružanju pomoći žrtvama trgovine ženama
    • Način pružanja pomoći žrtvama trgovine ženama
    • Usaglašenost postupanja raznih aktera
  • Vođenje evidencija o žrtvama trgovine ljudima
   • Način vođenja evidencija i podaci sa kojima raspolažu pojedine institucije i organizacije
    • Republički zavod za statistiku
    • Centri za socijalni rad
    • Policija
    • Služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima
    • Nevladine organizacije
   • Ocena stanja u pogledu vođenja evidencija i međusobne usklađenosti podataka različitih organizacija i institucija
 • Iskustva sa testiranjem modela monitoringa u praksi
 • Ocena primene predloženog metoda monitoringa u praksi
 • Problemi sa kojima smo se sretale tokom monitoringa
 • Zaključak
 • Preporuke za unapređenje antitrafiking mehanizma i njegovog praćenja i evaluacije
 • Izvodi iz recenzija
 • Literatura
 • Beleške o autorkama
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:-Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021