lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Ostala Izdanja ›› Matematika 1
 
matematika

MATEMATIKA 1
zbirka rešenih ispitnih zadataka

Šćepan Ušćumlić, Milivoje Lazić, Goran Kilibarda

ISBN
Obim
Format
 86-82363-21-6
 267 strana
 B5
RASPRODATO!
 


Ova zbirka sadrži rešene zadatke sa pismenih ispita iz Matematike I na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu u periodu od 1994. do februara 2001. godine. Iako je reč o zadacima sa pismenih ispita, ipak zbirku, pored očekivane ozbiljnosti zadataka, odlikuje i njihova reprezentativnost. Njome su obuhvaćene sve oblasti matematike koje standardno sadrže programi Matematike I na fakultetima i višim školama tehničke i tehnološke orijentacije. Tako se u Zbirci nalaze zadaci iz oblasti Matematičke logike, Teorije skupova, Kompleksnih brojeva, itd., sve do Neodređenih i određenih integrala i Diferencijalnih jednačina.

Osim za pomenute fakultete i više škole, Zbirka može korisno da posluži i studentima drugih fakulteta i viših škola koji u svojim programima matematičkih predmeta imaju slične sadržaje. Svi karakteristični zadaci u Zbirci su detaljno i precizno rešeni. Kod istovetnih ili sličnih zadataka upućuje se na rešenja odgovarajućih karakterističnih zadataka i, pri tome se, po pravilu, daju rezultati i uputstva. Korisnicima Zbirke preporučujemo da samostalno rešavaju i one zadatke čija su detaljna i precizna rešenja data u Zbirci, a da Zbirku prevashodno koriste za kontrolu svog rada i rezultata, za prevazilaženje teškoća pri samostalnom rešavanju istih zadataka, kao i za sagledavanje eventualnih drugih načina rešavanja tih zadataka.

Naravno, s obzirom na to da je ovde reč o zbirci ispitnih zadataka, podrazumeva se da je za njihovo samostalno i uspešno rešavanje potrebno prethodno poznavanje odgovarajućih pojmova i rezultata u tim oblastima matematike. Inače, samostalno i, po pravilu, uspešno rešavanje zadataka iz Zbirke, siguran je pokazatelj solidne pripremljenosti za ispite, na fakultetima i višim školama gde su slični zahtevi u pogledu izbora tipova zadataka i nivoa znanja.
 Pročitajte

Umetnost vodenja ljubavi

Kažem ja sebi

Sarm srednje klase
Šarm srednje klase
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022