lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Seksualno Nasilje
 
Seksualno Nasilje

SEKSUALNO NASILJE

Dr Leposava Kron

ISBN
Obim
Format
 86-7067-016-X
 88 strana
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 
Suizdavač: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Knjiga Seksualno nasilje je, bar većim svojim delom, nastala kao rezultat našeg istraživanja ličnosti seksualnih delikvenata u periodu od 1987. do 1990. u okviru projekta "Krivična dela protiv dostojanstva ličnosti i morala" u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

Sadržaj rasprave podeljen je u dvanaest poglavlja. U prvom, uvodnom, hteli smo da podsetimo čitaoca da je problem manifestne seksualne agresivnosti pratio čovečanstvo od njegovog nastanka što nije ostalo nezabeleženo u prvim važnim duhovnim sistemima naše civilizacije kao što su helenska mitologija i Biblija.

Sledećih šest poglavlja posvetili smo opštim teorijskim temama vezanim za problem seksualnog nasilja i nekim specijalnim kao što su pokušaji psihološke tipologije seksualnih delikvenata, seksualna agresija usmerena ka deci, adolescentni seksualni prestupnici i mogućnosti predviđanja, kontrole, preventivnih i kliničkih intervencija. Naša razmišljanja o ovim temama nastala su kao rezultat studijskog boravka na University of California, Berkley, novembra i decembra 1990. godine, koji je finansirao Fond za nauku Srbije.

Poglavlja od devetog do jedanaestog napisana su u obliku istraživačkog izveštaja naše studije 102 seksualna prestupnika koji su osuđeni i nalaze se na izdržavanju kazne zbog nekog od seksualnih delikata u onom smislu kako to zakon određuje. Pored izlaganja i diskutovanja psihometrijskih rezultata prikazali smo i jedan broj slučajeva iz našeg uzorka koje smo smatrali zanimljivim za jednu "mini" kliničku analizu.

Poslednje, dvanaesto poglavlje koje predstavlja naš zaključni diskurs o temi iz naslova ove knjige, zasnovali smo na činjenici da se iz većine istraživačkih izveštaja, uključujući i naš projekat, može izvući generalni zaključak da seksualni prestupnici nisu homogena grupa već, s obzirom na obrasce ponašanja, motive za prestup i karakteristike ličnosti, predstavljaju visoko heterogenu populaciju. U tom misaonom horizontu začeta je ideja o potrebi tipologije ličnosti seksualnih delikvenata pa tako i naš pokušaj pripada tom duhu i tradiciji razmišljanja.

U reči na kraju pokušali smo da formulišemo suštinu našeg stava prema onim posledicama seksualnog nasilja koje nadilaze individualnu perspektivu.

dr Leposava Kron
 
Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Medjunarodni tribunal u Hagu
Međunarodni krivični tribunal

Standardi o nasilju u porodici
Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu

Kazem ja sebi
Kažem ja sebi
Na vrh -:|:- Gde kupiti knjigu?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021