avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Leposava Kron
 

Dr Leposava Kron


    Dr Leposava Kron, klinički psiholog, rođena je 1958. godine u Beogradu. Diplomirala 1981. godine, magistrirala 1985. godine (sa tezom Strukturalni i funkcionalni model teorije životnog scenarija) i doktorirala 1992. godine (sa disertacijom Psihološka tipologija homicidnog ponašanja) na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Objavila knjige "Seksualno nasilje: psihološka studija;" (1992) i "Kajinov greh: psihološka tipologija ubica" (1993, prvo izdanje i 2000, drugo i dopunjeno izdanje), "Anatomija seksualne agresivnosti" (2009) i preko osamdeset naučnih radova.. Urednik Časopisa za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju. Član International Academy of Law and Mental Health, Canada i Homicide Research Working Group, Lovola University, Chicago. Radi kao viši direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.
 
Knjige ››

Kajinov greh
Kajinov greh

Seksualno nasilje
Seksualno nasilje
Kajinov greh
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2018