lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Seksualno Nasilje ›› Sadržaj

SEKSUALNO NASILJE

dr Leposava Kron

Sadržaj


 • ERINIJE
 • PREDGOVOR

1. UVOD: SEKSUALNE ABERACIJE - BOLEST ILI SRAMOTA?

2. PARAFILIJE: UKRATKO O DEFINICIJI, ETIOLOGIJI, VRSTAMA, KLINIČKOM TRETMANU I PROGNOZI

 • Etiologija seksualnih devijacija
 • O klasifikaciji seksualnih poremećaja
 • Klinički tretman i prognoza

3. PROBLEM SEKSUALNO DEVIJANTNOG I SEKSUALNO DELIKVENTNOG PONAŠANJA

4. PSIHOLOŠKA I PSIHOPATOLOŠKA SUŠTINA SEKSUALNOG NASILJA I DETERMINANTE SEKSUALNE AGRESIVNOSTI: ISTRAŽIVAČKI DOMETI

5. O NEKIM POKUŠAJIMA PSIHOLOŠKE TIPOLOGIJE SEKSUALNIH DELINKVENATA

6. O SEKSUALNOJ AGRESIJI USMERENOJ KA DECI

7. ADOLESCENTNI SEKSUALNI PRESTUPNICI: MOGUĆNOSTI ISTRAŽIVANJA, KONTROLE, PREVENCIJE I KLINIČKOG TRETMANA.

8. PRIKAZ METODOLOŠKE PROCEDURE ISTRAŽIVANJA LIČNOSTI SEKSUALNIH PRESTUPNIKA

 • Subjekti
 • Varijable i instrumenti
 • Administracija
 • Drugi izvori podataka i instrumenti za njihovu procenu

9. REZULTATII DISKUSIJA

 • Analiza MMPI profila seksualnih prestupnika (onih koji su počinili seksualno nasilje nad odraslima, nad decom ili incest)
 • Frekvencija odabranih istorijskih, bihejvioralnih i socioloških varijabli na uzorku seksualnih prestupnika
 • Elementi životnog scenarija seksualno agresivnih ispitanika
 • Projektivno ponašanje seksualnih prestupnika na crtežu ljudske figure

10. NEKI SLUČAJEVI SEKSUALNOG NASILJA - KLINIČKE BELEŠKE

11. NEADEKVATNO RANO SEKSUALNO ISKUSTVO KAO DETAU IZ LIČNE ANAMNEZE SEKSUALNIH PRESTUPNIKA

12. REZIME I ZAKLJUČNI DISKURS

 • Jedno razmišljanje za kraj
 • LITERATURA
 • SUMMARY AND CONCLUDING DISCOURSE
 • A Final Reflection
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022