lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Čovek i zatvor ›› Sadržaj

ČOVEK I ZATVOR

Dr Dobrivoje Radovanović

Sadržaj


DEO PRVI: O ZNAČAJU IZUČAVANJA INTEGRISANOSTI, DEFINICIJA PROBLEMA, PREDMETA I CILJA

 • O značaju izučavanja integrisanosti
 • Problem, predmet i cilj
  • Problem istraživanja
  • Predmet i cilj

DEO DRUGI: TEORIJSKA OBJAŠNJENJA INTEGRISANOSTI

 • Neke prethodne napomene
 • Teorija deprivacija
  • Objašnjenja osećanjem odbačenosti
  • Objašnjenja deprivacijama
  • Objašnjenja prirodom i režimom zatvorske organizacije
  • Neka proširenja teorije deprivacija - uticaj zatvoreničkih grupa
 • Teorija kulturalnih faktora
 • Veze sa opštim sociološkim i psihološkim teorijama
  • Veze sa teorijom anomije, teorijom subkulture i teorijom etiketiranja
  • Veze sa teorijom diferencijalne asocijacije
  • Veza sa teorijom kognitivne disonance
  • Veza sa teorijom neformalnog društvenog komuniciranja
 • Neke zaključne napomene

DEO TREĆI: MODEL ISTRAŽIVANJA I OSNOVNE HIPOTEZE

 • Model istraživanja
 • Osnovne hipoteze

DEO ČETVRTI: POJMOVNO ODREĐENJE I TEORIJSKI MODEL INTEGRISANOSTI; PROMENLJIVE, NAČIN MERENJA I INSTRUMENTI

 • Pojmovno određenje i teorijski koncept integrisanosti
  • Preciziranje opštih pojmova
  • Definicija pojma "integrisanost"
  • Način merenja "integrisanosti" do sada
  • Teorijsko-hipotetski model integrisanosti
   • Teorijsko-hipotetski model i operacionalna definicija normativne integrisanosti
   • Teorijsko-hipotetski model i operacionalna definicija funkcionalne integrisanosti
  • Operacionalna definicija integrisanosti
 • Promenijive i indikatori integrisanosti; način merenja i instrumenti
  • Normativna integrisanost
   • Uzorak grupnih normi
   • Indikatori i operacionalne definicije, instrumenti merenja
  • Funkcionalna integrisanost
   • Promenljive funkcionalne integrisanosti - definicije, indikatori i način merenja
   • Konačni oblik promenljivih funkcionalne integrisanosti - numeričko izražavanje funkcionalne integrisanosti
  • Proširenje osnovnog modela: Konformizam sa očekivanjima osoblja ili osuđenika i tipovi socijalnog ponašanja
   • Konformizam sa očekivanjima osoblja ili osuđenika (proširenje u normativnoj integrisanosti)
   • Tipovi socijalnog ponašanja i legitimne aktivnosti (proširenja u funkcionalnoj integrisanosti)

DEO PETI: NEZAVISNE PROMENLJIVE: DEFINICIJE, NAČIN MERENJA, INSTRUMENTI I JOŠ PONEŠTO

 • Uvodne napomene
 • Uzorak promenljivih (definicije, način merenja, instrumenti)
  • Osećanje odbačenosti i deprivacije
   • Osećanje odbačenosti (OSO)
   • Deprivacija slobode (LOB)
   • Deprivacija materijalnih dobara
   • Deprivacija heteroseksualnih odnosa (OOH)
   • Deprivacija nezavisnosti (NEZ)
   • Deprivacija sigurnosti (SIG)
  • Zatvorska situacija
   • Vreme provedeno u zatvoru
   • Situaciono-komunikacioni faktori
  • Orijentacija na čuvanje ili prevaspitanje
  • Grupna dinamika
   • Pripadnost grupi; veličina grupe; "kvalitet" grupe
   • Status u grupi
   • Opažanje ciljeva grupe
   • Opažanje socijalne moći lidera
   • Kohezivnosti grupe
  • Opšte vrednosti
  • Osobine ličnosti
   • Ego snaga (CC)
   • Super-ego snaga (CG)
   • Ergička tenzija (CQ4)
   • Anksioznost (Al)
   • Depresivnost (D6)
   • Agresivnost (T-15)
   • Paranoidnost (P-18)
   • Neurotičnost (N)
   • Introverzija-ekstraverzija (I-E)
   • Samopoštovanje (SAPO)
  • Kriminološko-penološke karakteristike
  • Socio-kulturno zaleđe
  • Vanzatvorski kontakti i postzatvorska očekivanja

  DEO ŠESTI: POPULACIJA, UZORAK, KARAKTERISTIKE USTANOVE, ORGANIZACIJA ISTRAŽIVANJA; OBRADA PODATAKA

  • Uvodna napomena
  • Populacija, uzorak i opšte karakteristike ustanove
   • Definicija populacije i uzorak ispitanika
   • Opšte karakteristike ustanove u kojoj je vršeno ispitivanje
    • Prijem osuđenih lica
    • Tretman osuđenih lica
     • Klasifikacija
     • Opšte i stručno obrazovanje
     • Vaspitni rad
     • Primena stimulativnih i represivnih mera
     • Slobodne aktivnosti
     • Rad i zaposlenost osuđenih lica
  • Organizacija istraživanja, način prikupljanja podataka i neke specifičnosti u vezi sa tim
   • Organizacija istraživanja i način prikupljanja podataka
   • Neka specifična iskustva u vezi sa organizacijom i prikupljanjem podataka u zatvoru
    • Neobična uloga istraživača
    • Specifičnosti prikupljanja podataka
  • Obrada podataka

  DEO SEDMI: REZULTATI I DISKUSIJA

  • Postoji li zatvorenički društveni sistem ili ispitivanje dimenzionalnosti integrisanosti
   • Uvodne napomene
   • Normativna integrisanost
   • Funkcionalna integrisanost
   • Konformizam sa očekivanjima osoblja ili osuđenika
   • Tipovi socijalnog ponašanja i ilegitimne aktivnosti
  • Integrisanost i deprivaciono-situacioni faktori - proveravanje teorije deprivacija
   • Uvodna napomena
   • Osećanje odbačenosti i integrisanost
   • Zatvorska situacija i integrisanost: uticaj dužine izloženosti zatvorskoj subkulturi, deprivacija i situaciono-komunikacionih faktora
    • Uvod u razmatranje povezanosti
    • Dužina izlaganja zatvorskoj subkulturi i integrisanost
    • Deprivacije i integrisanost
    • Situaciono-komunikacioni faktori i integrisanost
   • Orijentacija na prevaspitanje i integrisanost
   • Zatvorske neformalne grupe i integrisanost
    • Uvod u razmatranje povezanosti
    • Uticaj neformalnih grupa na integrisanost
     • Pripadnost grupi i integrisanost
     • Pripadnost, kvalitet grupe i integrisanost
     • Veličina grupe i integrisanost
     • Pložaj u grupi i integrisanost
     • Opažanje ciljeva grupe, opažanje društvene moći vođa, opažanje kohezivnosti i njihov uticaj na integrisanost
   • Pregled nalaza
  • Integrisanost i kulturalni faktori - proveravanje teorije kulturalnih faktora
   • Uvodna napomena
   • Opšte moralne vrednosti i integrisanost
   • Osobine ličnosti i integrisanost
   • Kriminološka svojstva i integrisanost
   • Socio-kulturno zaleđe i integrisanost
   • Vanzatvorski kontakti, postzatvorska očekivanja i integrisanost
   • Pregled nalaza
  • Multivarijatni model integrisanosti
   • Uvodne napomene ili još neki argumenti u prilog multivarijatnom modelu
   • Multivarijatna objašnjenja integrisanosti
    • Objedinjeni model integrisanosti
     • Normativna integrisanost
     • Ponašajni aspekti integrisanosti
    • Kanonički model integrisanosti
     • Struktura kanoničkih faktora
      • Struktura i povezanost prvog para kanoničkih faktora
      • Struktura i povezanost drugog para kanoničkih faktora
      • Struktura i povezanost trećeg para kanoničkih faktora
      • Struktura i povezanost četvrtog para kanoničkih faktora
     • Pregled nalaza

  DEO OSMI: ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

  • Rezime i zaključci

  DEO DEVETI: LITERATURA

  PART TEN: SUMMARY AND CONCLUSIONS

   
  Nikola Tesla
  Nikola Tesla

  Umetnost vodjenja ljubavi
  Umetnost vođenja ljubavi


  Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
  Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022