lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Transnacionalizacija Međunarodne Trgovine ›› Sadržaj
 

Transnacionalizacija međunarodne trgovine

mr Sandra Stojadinović Jovanović


Sadržaj


 • Predgovor
 • Skraćenice
 • UVOD
 • I DEO
  GLOBALNI TOKOVI STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA

  1. Definisanje pojma stranih direktnih investicija
  2. Istorijski pregled tokova stranih direktnih investicija
   • Početni period pre 1880. godine
   • Period od 1880. do 1930. godine
   • Period od 1930. do 1950. godine
   • Posleratni period od 1950. do 1980. godine
   • Period od 1980. godine do početka 1990-tih
  3. Tokovi stranih direktnih investicija posle 1990. godine
   • Regionalna struktura stranih direktnih investicija posle 1990. godine
   • Sektorska struktura stranih direktnih investicija posle 1990. godine

  II DEO
  TRANSNACIONALIZACIJA MEĐUNARODNE TRGOVINE

  1. Pojam transnacionalne kompanije
   • 1.1. Definisanje pojma transnacionalne kompanije
   • 1.2. Pojava, širenje i motivi poslovanja transnacionalnih kompanija
   • 1.3. Oblici transnacionalnih kompanija
  2. Forme transnacionalizacije
   • Međunarodna trgovina
   • Strane direktne investicije
   • Ostale forme
  3. Transnacionalne kompanije i međunarodna trgovina
   • Transnacionalne kompanije - dominantni učesnici u međunarodnoj trgovini
   • Intrafirmska trgovina
   • Transferne cene
   • Transnacionalne kompanije - supstitut ili dopuna postojećih formi međunarodne trgovine
  4. Transnacionalne kompanije u privredi matičnih zemalja
   • Efekti transnacionalnih kompanija na privredu matične zemlje
    • Efekti transnacionalnih kompanija na spoljnu trgovinu matične zemlje
  5. Transnacionalne kompanije u privredi zemalja domaćina
   • Efekti transnacionalnih kompanija na privredu zemlje domaćina
    • Efekti transnacionalnih kompanija na spoljnu trgovinu zemlje domaćina
  6. Međunarodno regulisanje aktivnosti transnacionalnih kompanija
   • Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju – UNCTAD
    • Svetska trgovinska organizacija – WTO
   • Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – OECD

  III DEO
  MERENJE TRANSNACIONALIZACIJE MEĐUNARODNE TRGOVINE

  • Transnacionalizacija zemalja domaćina transnacionalnih kompanija
   • Metodologija izračunavanja transnacionalizacije zemalja domaćina transnacionalnih kompanija
   • Empirijski nalazi o transnacionalizaciji privreda pojedinih zemalja
  • Transnacionalizacija transnacionalnih kompanija
   • Metodologija izračunavanja transnacionalizacije transnacionalnih kompanija i empirijski nalazi za pojedine kompanije
   • Metodologija izračunavanja raširenosti mreže transnacionalnih kompanija i empirijski nalazi za pojedine kompanije
  • Utvrđivanje i poređenje performansi i potencijala ulaznih stranih direktnih investicija
   • Indeks performansi ulaznih stranih direktnih investicija
   • Indeks potencijala ulaznih stranih direktnih investicija
   • Poređenje performansi i potencijala ulaznih stranih direktnih investicija i rangiranje zemalja

  IV DEO
  MESTO SRBIJE I CRNE GORE U PROCESU TRANSNACIONALIZACIJE MEĐUNARODNE TRGOVINE

  • Mesto Srbije i Crne Gore u regionu Centralne i Istočne Evrope u odnosu na strane direktne investicije
   • Mesto Srbije i Crne Gore u prilivima i odlivima stranih direktnih investicija regiona Centralne i Istočne Evrope
   • Sektorska i geografska distribucija priliva stranih direktnih investicija u regionu Centralne i Istočne Evrope
   • Drugi pokazatelji transnacionalizacije regiona Centralne i Istočne Evrope i položaja Srbije i Crne Gore
  • Strane direktne investicije u privredi Srbije i Crne Gore
   • Faktori niskog priliva stranih direktnih investicija tokom 1990-tih
   • Determinante investicione klime u Srbiji i Crnoj Gori na početku XXI veka
   • Regionalna i sektorska distribucija priliva stranih direktnih investicija
   • Potrebe rasta stranih direktnih investicija
  • Mogućnosti i mere za rast stranih direktnih investicija
   • Mogućnosti za rast stranih direktnih investicija
   • Mere za povećanje priliva stranih direktnih investicija

 • ZAKLJUČAK
 • Literatura
 
Vojnik i država

Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022