avantura
putevi i bespuća
Autori ›› Sandra Stojadinović Jovanović
 
Sandra Stojadinovic Jovanovic  

Sandra Stojadinović Jovanović


   Sandra Stojadinović Jovanović je rođena 28. decembra 1972. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i srednju školu, Prvu kragujevačku gimnaziju, sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet u Kragujevcu završila je u junu 1997. godine i iste godine bila nagrađena za postignuti uspeh tokom studiranja.

Svoju karijeru je započela zaposlenjem, u oktobru 1997. godine, u Republičkoj Upravi Javnih Prihoda (RUJP) – Odeljenju za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda (današnja Poreska Uprava) u Kragujevcu. Februara 2000. godine prelazi u Jugobanku Jubanku AD Kragujevac (današnja Credy banka) u sektor za devizno poslovanje – službu platnog prometa sa inostranstvom, gde radi do oktobra 2000. godine. Od oktobra 2000. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu kao asistent-pripravnik na predmetu Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini.

Magistarske studije je završila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru “međunarodna ekonomija” u maju 2007. godine odbranom magistarskog rada pod nazivom “Transnacionalizacija međunarodne trgovine posle 1990. godine” za koji joj je mentor bio dr Predrag Bjelić.

U dosadašnjem radu stručno se usavršavala u zemlji i inostranstvu i učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Tokom 2004. godine boravila je u Londonu, na London School of Economics and Political Science, radi istraživačkog rada na magistarskoj tezi. Tokom 2005. godine, kao dobitnik stipendije vlade Norveške za rad na projektu “The Role and the Impact of Transnational Companies on the International Trade of Developed and Developing Countries”, boravila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Oslu. Tokom 2006. godine izabrana je za učesnika UNCTAD-ovog međunarodnog skupa (UNCTAD’s Second Regional Training Course on Key Issues on the International Economic Agenda) koji je održan u Beogradu.

Oblast njenog stručnog interesovanja je međunarodna ekonomija, a posebno međunarodna trgovina, transnacionalne kompanije, globalizacija, strane direktne investicije i Svetska trgovinska organizacija.
 
Knjige ››

Transnacionalizacija međunarodne trgovine
Transnacionalizacija međunarodne trgovine

Izvozna strategija proizvodnog preduzeca
Izvozna strategija proizvodnog preduzeća

Reforme Evropske unije
Reforme Evropske unije

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija

Trziste kapitala
Tržište kapitala
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019