lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Alternativna Medicina ›› Posebna izdanja ›› Tajne Tibetske Medicine ›› Sadržaj

Tajne tibetske medicine

Čžud-ši - spomenik srednjevekovne tibetske kulture


Sadržaj


 • Predgovor urednika ruskog izdanja
 • Predgovor autora prevoda
  • Osnovni putokazi istorije tibetske medicine
  • Problem autorstva Čžud-ši
  • Izvori Čžud-ši
  • Mesto Čžud-ši u tibetskoj medicinskoj literaturi
  • Prevodi Čžud-ši na druge jezike
  • Izdanje Čžud-ši na tibetskom jeziku
  • Terminologija Čžud-ši
 • Predgovor autora prevoda na srpski jezik
 • Tom I - TANTRA OSNOVA

 • Uvod
 • Glava 1. Pregled priča i legendi koje se prenose s kolena na koleno
 • Glava 2. O osnovama bolesti
 • Glava 3. Prepoznavanje obličja bolesti
 • Glava 4. Sredstva za lečenje
 • Glava 5. Primer koji pokazuje nastajanje Čžud-ši
 • Kolofon
 • Tom II - TANTRA OBJAŠNJENJA

 • Glava 1. Kratak sadržaj
 • Glava 2. Začeće
 • Glava 3. Upoređenje (komparacije) tela ( + Osnovna znanja o životu i zdravlju )
 • Glava 4. Konstrukcija (građa) tela ( + Enciklopedija čišćenja čovečijeg organizma )
 • Glava 5. Kvalitativne osobine tela
 • Glava 6. Aktivnosti i klasifikacija tela
 • Glava 7. Predznaci (simptomi) razaranja tela
 • Glava 8. Uzroci bolesti
 • Glava 9. Uslovi nastajanja bolesti
 • Glava 10. O ulasku (prodiranju) bolesti
 • Glava 11. Simptomi bolesti
 • Glava 12. Raspoznavanje bolesti
 • Glava 13. Svakodnevni način života
 • Glava 14. Način života prema godišnjim dobima ( + Lunarni kalendar )
 • Glava 15. Kako se ponašati u posebnim situacijama
 • Glava 16. Kako se hraniti ( + Ishrana i hrana )
 • Glava 17. Zabrane u ishrani
 • Glava 18. Način ishrane
 • Glava 19. Ukusi - primarni i oni koji nastaju posle probave
 • Glava 20. Dejstvo raznih lekova
 • Glava 21. Kategorije lekova i pravila kombinovanja lekova
 • Glava 22. Instrumenti
 • Glava 23. Kako živeti bez bolesti
 • Glava 24. Istraživanje koje pomaže da se otkrije suština bolesti
 • Glava 25. Doskočice i razni metodi istraživanja
 • Glava 26. Četiri faktora odlučivanja da li preduzimati lečenje
 • Glava 27. Opšti metodi lečenja
 • Glava 28. Posebni metodi lečenja
 • Glava 29. Dva opšta sredstva za lečenje
 • Glava 30. Pojedinačna sredstva za lečenje
 • Glava 31. O lekaru
 • Tom IV - DOPUNSKA TANTRA

 • Glava 1. Kako otkriti oblik bolesti ispitivanjem pulsa
 • Glava 2. Raspoznavanje bolesti po izgledu mokraće
 • Glava 3. Grupa odvara
 • Glava 4. Grupa praškova
 • Glava 5. Grupa pilula
 • Glava 6. Grupa DEGU (sredstva za smirenje)
 • Glava 7. Grupa masnih (uljanih) lekova
 • Glava 8. Grupa lekova od pepela (lužina)
 • Glava 9. Grupa KHANDA
 • Glava 10. Grupa lekovitih ČAN-a
 • Glava 11. Grupa smesa od dragocenosti
 • Glava 12. Grupa smesa od trava
 • Glava 13. Lečenje maslom koje prethodi pet profilaksi
 • Glava 14. Purgativi koji spadaju u pet profilaksi
 • Glava 15. Izazivanje povraćanja koje spada u pet profilaksi
 • Glava 16. Profilaksa lekova za nos
 • Glava 17. ŽAM-RCI koji spada u pet profilaksi
 • Glava 18. NIRUHA koja spada u pet profilaksi
 • Glava 19. Pročišćavanje sudova - sredstvo za sprečavanje komplikacija nastalih pri upotrebi purgativa
 • Glava 20. O ispuštanju krvi što spada u pet lekovitih terapija
 • Glava 21. Spaljivanje koje spada u pet terapija
 • Glava 22. Obloge koje spadaju u pet lekovitih terapija
 • Glava 23. Kupke koje spadaju u pet lekovitih terapija
 • Glava 24. Masaže koje spadaju u pet lekovitih terapija
 • Glava 25. Ubadanja koja se smatraju sredstvom primenjenim protiv komplikacija od svih ostalih sredstava za lečenje
 • Glava 26. Suština sve četiri tantre
 • Glava 27. O prenošenju tantri
 • Kolofon
 • PRIMEDBE:

 • Tantra osnova
 • Tantra objašnjenja
 • Dopunska tantra
 • Spisak skraćenica i alegorija
 • LITERATURA:

 • Na tibetskom jeziku
 • Na ruskom jeziku
 • Na mongolskom jeziku
 • Na zapadno-evropskim jezicima
 • Rečnici
 • REGISTAR (INDEKS):

 • Biljke
 • Životinje
 • Minerali
 • Krvni sudovi

Napomena: u zagradama su navedene knjige srodne temi koja se nalazi ispred tih zagrada.
 
Ishrana i hrana
Ishrana i hrana

Osnovna znanja o zivotu i zdravlju
Osnovna znanja o životu i zdravlju

Metode povecanja ljudske bioenergije i biosinteze
Metode povećanja ljudske bioenergije i biosinteze

Uticaj okoline na covekovo zdravlje
Uticaj okoline na čovekovo zdravlje
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2021