lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Alternativna Medicina ›› Lekovite Sile ›› Osnovna Znanja o Životu i Zdravlju
 
Osnovna znanja o zivotu i zdravlju

OSNOVNA ZNANJA O ŽIVOTU I ZDRAVLJU biosinteza bioenergetika bioritmologija

Genadij Petrovič Malahov

prevod: Mahmut Šehić
drugo izdanje
ISBN
Obim
Format
Cena
 86-82363-62-3
 170 strana
 A5
 1.155,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 
Suizdavač: Mahmut Šehić

Poslušajte prilog o knjizi Osnovna znanja o životu i zdravlju.



Osnovna znanja o životu i zdravlju je knjiga koja je posvećena otkrivanju misterije čoveka, njegove višeslojne konstrukcije, odnosu i međusobnom uticaju tih slojeva - tela (koša). Knjiga će vam otkriti pretežno budističko viđenje čoveka, života, zdravlja i lečenja, viđenje koje je odbacivano od strane nauke kao nonšalantsko, ali i viđenje koje najnovijim naučnim istraživanjima dobija sve više pristalica među običnim ljudima, ali i među naučnicima. Sve je više naučnih metoda koja potvrđuju ova istočnjačka učenja.

Knjiga se bavi procesima kroz koje čovek prolazi u svom životu, tipovima konstitucija čoveka (došama), životnim principima (došama), procesu lečenja. Glavni deo knjige posvećen je bioenergiji, biosintezi i bioritmologiji - njihovim osnovama i uticaju na čoveka.

Poglavlje o bioenergiji će vas naučiti o sastavu, obliku, građi i funkciji energetskog tela čoveka. Ono govori o načinu na koji se skladišti energija u čoveku, na koji energija cirkuliše kroz organizam i na koji se rasipa i otiče iz organizma.

Poglavlje o biosintezi govori o samom procesu biosinteze i razmene energije i materije u organizmu, od začeća pa do starosti, kao i o pravilima koje treba pratiti da bi se poštovali zakoni biosinteze, čime sebi produžavamo život.

Poglavlje o bioritmologiji će vas naučiti o svemu što je bitno kada je u pitanju sam bioritam čoveka i uticaj Meseca i Sunca na čovekov organizam.

Ova knjiga vam neće dati odgovor samo na pitanje kako, već i na pitanje zašto.



"...S tim ciljem počećemo razmatrati tela - matrice, kao u budističkoj psihologiji, od čvrstog prema finom.

Prva matrica - fizičko telo. Ono se sastoji iz kostiju, tetiva, mesa, tečnosti, kože itd. To su sve materijalna tkiva, koja se mogu ne samo videti, nego i opipati. Shodno budističkoj klasifikaciji, ovo telo nazivaju "opnom stvorenom pomoću ishrane" (an-na-maja-koša).

Druga matrica - plazmeno telo. Sam naziv ukazuje na to na to iz čega se ono sastoji. Njega već odavno fotografišu po "metodu kirkian". Ono ima svoju konstrukciju: čakre, položaj i energetske kanale, koji u celini predstavljaju glavni "energetski uređaj" našeg organizma. Plazmeno telo prožima fizičko i u zavisnosti od svoje jačine izlazi van granica telesne košuljice, pokrivajući je slično jajetu. Koliko je snažno to telo, toliko je i snažan čovek.

Shodno budističkoj klasifikaciji, to telo nazivaju pranskim i na indijskom jeziku zvuči prana-maja-koša. Ono se održava i hrani uglavnom disanjem čoveka.

Treća matrica - holografsko telo. Ono čini osnovu, u vidu zrakastog tela, za stvaranje fizičkog tela i upravlja pranskim. Prema budističkoj tradiciji njega nazivaju telom misli (mano-maja-koša).

Prirodno, holografsko telo ima svoju konstrukciju i sastoji se iz mnogo "finije materije" nego dva prethodna. Iz najnovijih radova naučnika poznato nam je da su naše vlastite misli, u zavisnosti od emocionalne obojenosti, sposobne da izazovu kolosalne pometnje u njemu. Zato holografsko telo stalo varira prema taktu naših misli, menjajući strukturu i konfiguraciju.

Četvrta matrica - telo spoznaje, koje leži u osnovi stvaranja hromozoma, javljajući se "tačkama prikupljanja" ove ili one informacije na njima. U budističkoj psihologiji ono se tako i naziva - telo svesti (vidžnjana-maja-koša). Birajući bolji termin, mi ćemo ga nazvati našom podsvešću ili dubinskom spoznajom.

Peta matrica - duša. To je neka nepromenljiva osnova, koja leži u oblasti neispoljenog, odakle se naizmenično ispoljava na materijalnom planu. Od nje se stvara svest, a nju "grade" hromozomi; hromozomi stvaraju trodimenzionalni hologram; hologramsko telo služi kao šablon za stvaranje fizičkog tela i upravlja pranskim telom. Kao rezultat tih naizmeničnih stadijuma formira se živo biće, biće koje misli..."

Genadij Petrovič Malahov
 








Lekovite motivacije ža žensku sreću
Lekovite motivacije ža žensku sreću

Grip prehlada kasalj i kijavica
Grip prehlada kašalj i kijavica

Zdravlje zene
Zdravlje žene

Ciscenje organizma
Čišćenje organizma
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022