avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Bibliografija Viktimološke Literature U Srbiji (1980-2012)
 
Bibliografija Viktimološke Literature U Srbiji

BIBLIOGRAFIJA VIKTIMOLOŠKE LITERATURE U SRBIJI (1980-2012)

Vesna Madžarac, Jelena Vukotić


ISBN
Obim
Format
 978-86-87971-37-0
 221 strane
 B5
RASPRODATO!
Sadržaj
 


Viktimološko društvo Srbije je osnovano 12. novembra 1997. godine. Za petnaest godina svog postojanja, VDS je iniciralo pokretanje čitavog niza novih programa značajnih za unapređenje prava žrtava u Srbiji. Mnogi od njih su imali pionirski karakter i doveli su do značajnih promena na širem društvenom planu. Cilj publikacije "Bibliografija viktimološke literature u Srbiji (1980-2012.)" je da na jednom mestu prikaže svu literaturu koja je za cilj imala rasvetljavanje tema iz oblasti viktimologije u Srbiji. Iako je dosta urađeno na ovom polju u prethodnim godinama, Viktimološkom društvu Srbije, ali i celom društvu predstoji jos dosta posla na prevenciji kriminaliteta, unapređenju prava žrtava i približavanju evropskom zakonodavstvu koje se odnosi na prava žrtava.Bibliografija viktimološke literature u Srbiji (1980-2012) predstavlja pionirski rad čija izrada je zahtevala mnogo truda, entuzijazma i posvećenosti autorki. U ovoj publikaciji, viktimološki radovi objavljeni u Srbiji po prvi put su popisani, izlistani na jednom mestu, klasifikovani i sortirani po određenim kriterijumima.

Publikacija Bibliografija viktimološke literature u Srbiji (1980-2012) obuhvata radove objavljene počev od 1980. godine, kada je počelo intenzivnije bavljenje žrtvama u Srbiji. Ovom bibliografijom obuhvaćeni su radovi kako domaćih tako i stranih autora, koji su objavljeni u Srbiji. Ona stoga predstavlja nezaobilaznu polaznu tačku za svako viktimološko istraživanje u Srbiji, ali i korisno informativno štivo za bilo koga ko želi da unapredi znanje vezano za žrtve. Podaci o viktimološkoj produkciji u Srbiji, koji su izneti u ovoj knjizi, predstavljaju dobru osnovu za evaluaciju dosadašnjeg razvoja viktimologije, uočavanje praznina i prepoznavanje važnih prostora za buduća istraživanja, aktivističke inicijative, lobiranja za prava žrtava i praćenje i unapređenje prakse.

Takođe, informacije o objavljenim radovima omogućavaju višestruku analizu razvoja viktimologije u Srbiji. Ova publikacija daje informacije koje su neophodne za analizu: dinamike i pravaca razvoja viktimologije, predmeta proučavanja i konkretnih tema koje su obrađivane, različitih aspekata bavljenja žrtvama i njihovog međusobnog odnosa (teorijsko, istraživačko, stručno, aktivističko i sl.), bavljenja žrtvama iz pozicije različitih struka, načina na koji su se autori bavili ovim temama (da li je fokus na ulozi žrtve u izvršenju kriminalnog ponašanja, na posledicama viktimizacije, zloupotrebama žrtava, zaštiti i pomoći žrtvama ili mestu i ulozi žrtve u restorativnoj ili retributivnoj pravdi).

Bibliografiju viktimološke literature u Srbiji (1980-2012) treba shvatiti prvenstveno kao bibliografiju radova koji se bavi žrtvama kriminaliteta. Takođe, treba je shvatiti i kao projekat koji se nastavlja i koji je otvoren za dopunu i dalju nadogradnju – radovima koji su objavljeni a možda nisu uključeni, kao i budućim radovima o žrtvama kako kriminaliteta tako i svih drugih oblika stradanja.

Vesna Nikolić-Ristanović
Medjunarodni krivicnitribunal za bivsu Jugoslaviju
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

Reforme Evropske Unije

Reforme Evropske Unije

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2018