lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava čoveka" ›› Ljudska Prava i Policija u Jugoslaviji ›› Sadržaj

Ljudska prava i policija u Jugoslaviji

Budimir Babović

Sadržaj


 • Napomene

PRVI DIO

POLICIJA I LJUDSKA PRAVA

Uvodna razmatranja

 • Dualizam funkcije policije
 • Šta doprinosi kršenju ljudskih prava od strane policije
 • Međunarodni instrumenti za suzbijanje protivpravnog postupanja
 • Policijska etika

Nadzor i kontrola policije

 • Opšte napomene
 • Pojedinačna rješenja
  • Kanada
  • Engleska i Vels
  • Švedska
  • SAD
  • Belgija
  • Francuska
  • Poljska
  • Mađarska
  • Slovenija
  • IACOLE
  • Interpol

DRUGI DIO

LJUDSKA PRAVA I POLICIJA U JUGOSLAVIJI

Ustrojstvo i nadležnost jugoslovenskih policija

 • Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova (SMUP)
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUPS)
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (MUPCG)
 • Involucija policijske funkcije u Srbiji
  • Politizacija
  • Odsustvo nadzora i kontrole
  • Militarizacija
  • Centralizacija
  • Masovnost
  • Efikasnost / neefikasnost

Norme i njihovo kršenje

 • Naročito značajna i naročito ugrožavana prava
  • Pravo na život
  • Oduzimanje slobode (pritvor, lišavanje slobode, zadržavanje)
  • Sloboda od torture
  • Iznuđivanje iskaza
  • Druge povrede dostojanstva
  • Zaštita lica kojima je oduzeta sloboda
  • Zlostavljanje u vršenju službe
  • Pravo na kritiku
  • Obavještavanje o razlozima hapšenja
  • Pravo na ćutanje
  • Obavještavanje porodice
  • Pravo na svoj jezik
  • Pravo na odbranu
  • Pravo na mirno okupljanje
  • Tajna pisma i drugih sredstava komuniciranja
  • Legitimisanje
  • Istražne radnje policije
  • Pretresanje stana i lica
  • Informativni razgovor
  • Pravo na neposlušnost
  • Prijavljivanje nezakonitog postupka
  • Posebna ovlašćenja i posebne dužnosti
  • Upotreba sredstava prinude
  • Upotreba fizičke snage i službene palice
  • Vatreno oružje
 • Povrede ljudskih prava u demonstracijama
  • 9-14. mart 1991
  • 1 jun. 1993
  • Protesti 18 novembra 1996 - 15. februara 1997
  • "Kontramiting" 24. decembra 1996
  • Noć između 2. i 3. februara 1997

  Normativni okviri za kontrolu i nadzor policije u Jugoslaviji

 • Jugoslavija
 • Srbija
 • Crna Gora
 • Inicijative nevladinih organizacija

Zaključak

Pogovor

Predmetni i imenski registar

Bibliografija

Prilozi

 • Kodeks policijske etike (osnova za raspravu)
 • Stalna komisija za kontrolu rada policije(osnova za raspravu)
 • SUMMARY and CONTENTS (rezime i sadržaj na engleskom)
 • SOMMAIRE et TABLE (rezime i sadržaj na francuskom)
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022