lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava čoveka" ›› Međunarodni Krivični Tribunal za Bivšu Jugoslaviju ›› Sadržaj

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

karakteristike i procedure

dr Vladan A. Vasilijević

Sadržaj


1. UVODNE STUDIJE

 • Dr Vladan A. Vasilijević
  Međunarodni tribunal za nekadašnju Jugoslaviju: između potrebe i osporavanja
 • Dr Konstantin Obradović
  Oružani sukobi u Jugoslaviji i problem odgovornosti za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava
 • Dr Vesna Rakić-Vodinelić
  Prikaz pravila o postupku i dokazivanju Međunarodnog tribunala za suđenje licima za koja se pretpostavlja da su odgovorna za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, učinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine

2. DOKUMENTA

 • Izveštaj generalnog sekretara UN na osnovu paragrafa 2. Rezolucije Saveta bezbednosti br. 808(1993) i Statut Međunarodnog tribunala za suđenje licima odgovornim za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji nekadašnje Jugoslavije od 1991. godine
 • Pravila postupanja i dokazivanja
 • Pravila regulisanja pritvora lica koja čekaju na suđenje ili žalbeni postupak pred Tribunalom ili su zbog drugog razloga pritvorena po nalogu Tribunala
 • Direktiva o imenovanju zastupnika odbrane
 • Posledice stvaranja Međunarodnog tribunala za suđenje licima koja su osumnjičena za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije poslije 1991

3. UNUTRAŠNJA ZAKONODAVSTVA
I SARADNJA SA TRIBUNALOM

 • Australija
  Zakon koji omogućuje Komonveltu da pomogne međunarodnim tribunalima za ratne zločine u izvršavanju njihovih obaveza i za slične svrhe
 • RepuBlika Bosna i Hercegovina
  Uredba sa zakonskom snagom o izručenju na zahtev Međunarodnog tribunala
 • Kraljevina Danska
  Zakon o krivičnom postupku pred Međunarodnim trubunalom za suđenje licima odgovornim za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije
 • Finska
  Zakon o nadležnosti Međunarodnog tribunala za suđenje licima odgovornim za zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i o pravnoj pomoći Međunarodnom tribunalu
 • Republika Francuska
  Zakon br. 95-1 od 2. januara 1995. godine o prilagođavanju francuskog zakonodavstva odredbama Rezolucije 827 Saveta bezbednosti UN kojim se uspostavlja međunarodni sud za suđenje licima osumnjičenim da su počinili teške povrede međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije od 1991. godine
 • Kraljevina Holandija
  Zakon u vezi sa osnivanjem Međunarodnog tribunala za suđenje licima odgovornim za teške povrede međunarodnog humanitamog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine
 • Italija
  Odredbe u materiji saradnje s Međunarodnim tribunalom nadležnim za teške povrede humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije
 • Savezna Republika Nemačka
  - Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju
  - Izvodi iz zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Republike Nemačke
 • Kraljevina Norveška
  Predlog zakona o ugrađivanju u norveško zakonodavstvo odredaba rezolucije Saveta bezbednosti UN o osnivanju Međunarodnog tribunala za zločine počinjene u prethodnoj Jugoslaviji
 • Sjedinjene Američke Države
  Sporazum o izručenju lica između vlade SAD i Međunarodnog tribunala za suđenje licima odgovornim za teške povrede međunarodnog humanitamog prava na teritoriji Jugoslavije
 • Kraljevina Španija
  Organizacioni zakon 15/1994. o saradnji sa Međunarodnim tribunalom za suđenje licima odgovornim za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije
 • Kraljevina Švedska
  Zakon u vezi sa osnivanjem Međunarodnog tribunala za suđenje za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji
 • Republika Turska
  Predlog zakona o aktivnostima Međunarodnog tribunala osnovanog za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i njihovim odnosima sa nacionalnim pravosudnim sistemom

4. INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL
FOR THE FORMER YUGOSLAVIA:
CHARACTERISTICS AND PROCEDURES
(Summaries)

5. CONTENTS

 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022