lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Prava čoveka" ›› Kratak Vodič Kroz Evropsku Konvenciju O Ljudskim Pravima
 
Evropska konvencija

KRATAK VODIČ KROZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA

Donna Gomien

prevod: Vojin Dimitrijević, Branislava Anđelković
ISBN
Obim
Format
Cena
 86-82363-01-1
 118 strana
 B5
 275,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 


"Posle značajnih demokratkih preokreta u Srednjoj i Istočnoj Evropi, koji su se desili 1989. godine, punopravno članstvo u Savetu Evrope proglašeno je za osnovni cilj i za neophodnu fazu na "povratku Evropi". Otvaranje ove Organizacije prema srednjeevropskim i ističnoevropskim zemljama ne sme se, međutim, postići po cenu snižavanja normi i standarda koje je ona uspostavila, naročito u oblasti zaštite ljudskih prava.

Najvažniji među mehanizmima, kojima je Savet Evrope osigurao visoki standard zaštite ljudskih prava u svim svojim članicama, jeste primena Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i rad njenih nadzornih organa, poglavito Evropske komisije i Suda za ljudska prava. Mora se naglasiti da su sve zemlje srednje i istočne Evrope, koje žele da se učlane u Savet, izrazile spremnost da potpišu i ratifikuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, uključujući i fakultativne odredbe člana 25 (pravo na pojedinačne predstavke) i 46 (obavezna nadležnost Suda).

Ovaj Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima pripremljen je kao odgovor na izraženu potrebu mogućih država članica Saveta Evrope da dobiju obaveštenja o pravnim odredbama Konvencije i praksi zasnovanoj na njima. On ukazuje na mnoga pitanja i probleme u vezi s ljudskim pravima, nastale u državama članicama organizacije tokom poslednjih decenija, i pokazuje kako su se organi uspostavljeni Konvencijom odnosili prema njima. Evropska Konvencija o ljudskim pravima razvila se u najistančaniji i najefikasniji ugovor o ljudskim pravima na svetu, kako to ovaj Kratak vodič pokazuje. Sve države članice moraju da zadovolje ove standarde zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ovaj Vodič prevešće se na više istočnoevropskih i srednjeevropskih jezika. On treba da dopre do najšire publike u zemljama koje ponovo hoće da se integrišu u širu Evropu, zasnovanu na pluralističkoj demokratiji, vladavini prava i ljudskim pravima. Ovo su kameni temeljci svakodnevnog delovanja Saveta Evrope kao zaštitnika evropskog nasleđa u oblasti ljudskih prava. "

Donna Gomien
 


Reforme evropske unije
Reforme Evropske Unije

Svetska politika
Svetska politika


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022