lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Politika ›› Diplomatija I Pregovaranje U Informacionom Društvu ›› Sadržaj

Diplomatija i pregovaranje u informacionom društvu

Dr Vojkan Vasković, Dario Kršić


Sadržaj


  1. INFORMACIONO DRUŠTVO

 • Određenje pojma"informaciono društvo"
  • Virtuelne organizacije
 • Virtuelni timovi
 • Osnovne karakteristike informacionog društva
 • Posebnosti informacionog društva
 • Ideologija informacionog društva
 • Virtuelna kultura
 • Telo podataka i rast raspoložive količine podataka
 • Etički izazovi informacionog društva
 • Modeli ponašanja prema potrebama industrije informacija
 • Položaj kadrova u informacionom društvu
 • Obilje informacija kao dezinformacije
 • 2. DIGITALNA PODELA

 • Određenje pojma digitalne podele
 • Digitalna podela između razvijenih i nerazvijenih zemalja
 • Digitalna podela unutar pojedinih zemalja
 • Digitalna podela između razvijenih zemalja
 • Ostali oblici podela
 • Tehnologije za prevazilaženje digitalnih podela
 • Virtuelne zajednice
 • Pravila ponašanja u virtuelnim zajednicama
 • 3. DIPLOMATIJA U INFORMATIČKOM DOBU

 • Uticaj razvoja IKT na međunarodnu ekonomiju i politiku
 • Netpolitika
 • IKT i"meka moć"
 • Uticaj razvoja IKT na globalnu ekonomiju
 • Definisanje diplomatije
 • Definisanje"elektronske diplomatije"
 • Klasične diplomatske funkcije u informatičkom dobu
  • Promene u diplomatskom zastupanju
  • Promene u diplomatskom izveštavanju:"diplomatija s dodatnom vrednošću"
  • Promene u diplomatskom pregovaranju
 • Kvaliteti, osobine i veštine diplomate u informatičkom dobu:"diplomatski indeks"
 • Uredi za e-diplomatiju i"virtuelne ambasade"
 • ReliefWeb
 • Primeri iz lokalne prakse: Case Study – rezervacija termina u konzulatima zemalja sa Šengen liste korišćenjem Call Centra
 • Sigurnosni aspekt informacijskih resursa u diplomatskim aktivnostima
 • Pravni aspekt informacijskih resursa u diplomatskim aktivnostima
 • Web sajtovi kao instrumenti diplomatije: informisanje sugrađana
 • Intranet i diplomatske aktivnosti
 • Elektronska diplomatija i"savremena bojna polja": industrijska špijunaža, cyberwar, netwar, flamewar
 • Budućnost virtuelne diplomatije: veštačka inteligencija?
 • 4. SISTEMI I VEŠTINE VOĐENJA ELEKTRONSKOG PREGOVORANJA

 • Učesnici i motivi pregovaranja u e-diplomatiji
 • Određenje sistema i procesa e-pregovaranja, posredovanja i podrške (e-Negotiation)
 • Sistemi za istraživanje, vođenje, učenje i pomoć u pregovaranju na Internetu
 • Sistemi za elektronsko pregovaranje – ENS
  • Opšta podela ENS
  • e-Pregovoranje pomoću sistema"Inspire"
  • e-Pregovaranje pomoću sistema"Simple NS"
  • e-Pregovaranje pomoću proaktivnog sistema"Aspire"
  • e-Pregovaranje pomoću sistema"eAgora"
 • Pregovaranje putem video konferencije
 • Uslovi za vođenje e-pregovora
 • Strategije i taktike e-pregovaranja
 • Verbalna i neverbalna komunikacija u elektronskom pregovaranju
  • Diplomatija i komunikacija
  • Verbalna komunikacija
  • Neverbalna komunikacija
  • Kultura i e-pregovaranje

  5. UČENJE VEŠTINE PREGOVARANJA NA INTERNETU

 • Definisanje elektronskog učenja (e-Learning)
 • Iskustva projekta"DiploEdu"
 • Analiza pregovora
 • Primer modula za e-učenje analize pregovora na Internetu
  • Teoretski deo modula za e-učenje analize pregovora
  • Deo modula za e-učenje analize pregovora pomoću kviza
  • Deo modula za e-učenje analize pregovora pomoću slučajeva
  • Deo modula za e-učenje analize pregovora pomoću zadataka
  • Deo modula za e-učenje analize pregovora s video klipovima
  • Deo modula s preporučenim linkovima

  6. MALI REČNIK e-DIPLOMATIJE

  7. KORISNI LINKOVI

  ZAKLJUČAK

  CONCLUSION

  LITERATURA

Napomena: u zagradama su navedene knjige srodne temi koja se nalazi ispred tih zagrada.
Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022