avantura
putevi i bespuća
Prometej Beograd
Knjige ›› Ostala Izdanja ›› Prirodni Model Prirode - Prvi Tom
 
Zrno peska

PRIRODNI MODEL PRIRODE - PRVI TOM

Miloš Abadžić

ISBN
Obim
Format 
Cena
978-86-87971-48-6
476 strane
B5
1.100,00 dinara
Gde da kupim knjigu?
Sadržaj
 Knjiga "Prirodni model prirode" nastala je kao pokušaj zaokreta u pristupu izučavanja Prirode sa svim njenim sadržajima delovanja i pojavnim oblicima koji uključuju i biološke pojavne oblike zajedno sa homo sapiensom, kao nezaobilaznim vidovima njenog ispoljavanja. Postojeći pristup, u kojem dominira orijentacija na fizičku stranu Prirode, doveo je nauku do kraja svojevrsnog ćorsokaka iz kojeg se može izaći samo značajnim zaokretom sa mnogo širim pristupom u tom izučavanju. Osim toga u njoj se izbegao fragmentalni pokušaj korekcija postojećih stavova i teorija kojih ima, ali do sada oni nisu uspeli da iniciraju taj zaokret, očigledno mnogo kompleksniji. Osnovno obeležje ovog pokušaja ogleda se u objedinjavanju "duha i materije" kao neizbežne njihove kombinacije u svim vidovima ispoljavanja Prirode bili oni dostupni našem uočavanju ili ne. To objedinjavanje bilo je moguće samo pod uslovom da se u osnovni polazni strukturni nivo, pored fizičke materijalne i električne supstance, doda i nefizička veličina u vidu mentalne supstance i definišu karakteristike sistema koje one formiraju.

U tom pokušaju pošlo se od sagledavanja i analize ispoljavanja Prirode u što širem i opštijem pristupu sagledavanja realnih efekata delovanja Prirode i prisutnih pojavnih oblika u njoj. Na osnovu rezultata takvih analiza formirani su osnovna paradigma Prirode i kompleks hipoteza koji bi trebalo da posluže kao polazna osnova novom modelu Prirode. Jedna od hipoteza odnosila se na potrebu razdvajanja materijalne i električne supstance, koje se još uvek posmatraju kao nerazdvojivi sadržaj elektrona. Ovim je omogućeno i odvojeno praćenje odgovarajućih njihovih pojava i procesa, što je bitno za novouvedeni strukturni nivo subelementarnih čestica. U daljem postupku, koristeći se raspoloživom bazom rezultata dosadašnjih, pre svega eksperimentalnih istraživanja, formiran je kroz više iteracija novi model Prirode nazvan NMN model (eng. Natural Model of Nature). Tom zadatku posvećen je prvi tom knjige. U njemu su formulisani i jedinstveni prirodni zakoni koji se, u principu, odnose na obe, sada razdvojene fizičke supstance, uz aktivno učešće nefizičke supstance u svim strukturama koje se sreću u Prirodi bez obzira na veličinu i strukturu pojavnih oblika. Prema njima se odvijaju svi procesi u Prirodi i određuje ponašanje svih pa i bioloških pojavnih oblika u njoj.

Miloš Abadžić
 

Pročitajte još:
 


Prirodni model prirode - drugi tom


Prirodni model prirode - treći tom

 


Prirodni model prirode - drugi tom

Beograđanaka

Izgubljeni

Nikola Tesla
Nikola Tesla
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019