avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Ostala Izdanja ›› Prirodni Model Prirode - Prvi Tom ›› Sadržaj

Prirodni model Prirode

prvi tom

Miloš Abadžić


SadržajPRVI TOM

USPOSTAVLJANJE OSNOVA MODELA

 • PREDGOVOR
 • OSNOVNA PARADIGMA
 • SUGESTIJA ČITAOCU

PRVI DEO

UVODNA RAZMIŠLJANJA I NAPOMENE

 1. PROLOG
 2. UVODNA RAZMATRANJA
  • Polazni pojmovi
  • Postavljanje zadatka
  • Dodatna objašnjenja
 3. IZVORNI POJAVNI OBLICI I ODNOSI U PRIRODI
  • Pojavni oblici u materijalnom svetu
  • Stanje naučnih spoznaja o Prirodi
   • Prikaz stanja
   • Kraći komentar trenutnog stanja
   • Postavljanja novog nivoa i pristupa
 4. DEFINISANJE OSNOVNOG PRISTUPA U ANALIZI PRIRODE
  • Kraća deduktivna analiza Prirode
   • Izbor osnovnih pitanja
   • Analiza postavljenih pitanja
  • Polazne hipoteze i postavke
   • Neka dodatna pitanja kao motiv za postavljanje novih hipoteza
   • Definisanje hipoteza i postavki
  • Postupak analize i sinteze novog modela Prirode
   • Mesto NMN modela u širem pristupu posmatranja Prirode
 5. NEKI OPŠTI POJMOVI I DEFINICIJE
  • Priroda
  • Događaj
  • Prostor
   • Materijalni prostor
   • Slobodan prostor
   • Talasi meniona i lokalnog mentalnog polja
  • Vreme i brzina
   • Mentalni sistemi
   • Fizički sistemi

DRUGI DEO

USPOSTAVLJANJE NMN MODELA NA SUBELEMENTARNOM I ATOMSKOM STRUKTURNOM NIVOU

 1. POLAZNA POJMOVNA RAZGRANIČENJA
 2. OSNOVNE VELIČINE, NJIHOVI ODNOSI I SISTEMI
  • Osnovne veličina i uloga subelementarnih supstanci
   • Mentalna supstanca
   • Električna supstanca
   • Materijalna supstanca
   • Posledice navedenih osobina demova
   • Osnovna obeležja Prirode
  • Subelementarni sistemi
   • Osnovna suština sistema
   • Osnovni strukturni sistemi Prirode
 3. STACIONARNI ODNOSI I ZAKONI KOJI IH ODREĐUJU
  • Prirodni zakoni u svetlu NMN modela
   • Osnovni pristupi definisanju i korišćenju prirodnih zakona
  • Formalni prikaz osnovnih zakona
   • Osnovni zakon delovanja masa
   • Dodatni stavovi vezani za zakon delovanja masa
   • Analiza matematičkog modela delovanja masa
   • Zakon delovanja masa pojedinih fiziona
   • Zakon održanja fizičkih supstanci
   • Zakon o minimalnoj aktivnoj potencijalnoj energiji sistema
   • Program rastresitosti struktura
  • Osnovna subelementarna stanja
   • Polazne postavke
   • Stacionarna fizička polja
   • Matematički model stacionarnih fizičkih polja na SSN
  • Stacionarna fizička polja na ostalim strukturnim nivoima
   • Elektrostatička polja
   • Gravitaciona polja
 4. DINAMIČKI ODNOSI I ZAKONI KOJI IH ODREĐUJU
  • Energetski odnosi i stanja
   • Ocena osnovnih energetskih stanja sistema
   • Odnosi stacionarnih stanja i dinamičkih procesa
  • Osnovne osobine dinamičkih pojava i procesa
   • Vrste kretanja na strukturnim nivoima
   • Analiza karakteristika kretanja
   • Definisanje strujnih impulsa
   • Karakteristike poremećaja
  • Sudarni procesi
   • Osnovni odnosi kod sudara
   • Matematički model sudarnih procesa
  • Indukcioni dinamički procesi
   • Osnovno obeležje dinamičke indukcije
   • Formalna analiza osnovnih zakona dinamičke indukcije
  • Energetsko ponašanje sistema
   • Reakcija sistema na poremećaje (inercija)
 5. PROCESI STVARANJA STRUKTURA NA OPSN I SSN
  • Uvodna razmatranja
   • Opšte napomene
   • Interakcije na OPSN
  • Formiranje osnovnih mentalnih struktura
   • Proces ekranizacije
   • Formiranje menionskih struktura
   • Sastav menionskih struktura
   • Karakteristike menionskih struktura i njihovog delovanja
  • Formiranje subelementarnih fizičkih struktura
   • Formiranje fiziona
   • Formiranje fizičkih subelementarnih sistema
   • Formiranje komponenti EET
   • Sastav subelementarnih fizičkih struktura
 6. PROCESI I STRUKTURE NA ASN
  • Osnovne napomene
  • Atomske strukture prema Standardnom modelu
   • Polazni podaci i Standardni model
   • Formiranje atomskih struktura
  • Pojave na atomskom strukturnom nivou
   • Pripremna faza
   • Faza slobodnih komponenti EET
   • Faza formiranja subatomskih i atomskih struktura
  • Atomske strukture prema NMN modelu
   • Polazni podaci
   • Formiranje elektrona i pozitrona
   • Formiranje protona i neutrona
   • Formiranje i struktura atoma
  • Neki procesi u atomima
   • Procesi na subatomskom nivou
   • Dekompozicije na atomskom nivou
   • Značaj pojedinih čestica i njihovih grupa
  • Atomi
   • Ponašanje elektrona u atomu
 7. REZIME PRVOG TOMA KNJIGE
 8. PRILOZI
  • Pregled uvedenih termina
   • Dodatni termini za biološke pojavne oblike
  • Pregled definicija i zakona
   • Definicije i hipoteze
   • Zakoni i programi
  • Literatura
 


Nikola Tesla
Nikola Tesla

Prirodni model prirode - drugi tom

Poezija

Izgubljeni
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019