lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ostala Izdanja ›› Prirodni Model Prirode - Drugi Tom ›› Sadržaj

Prirodni model Prirode

drugi tom

Miloš Abadžić


Sadržaj



DRUGI TOM

PRIRODNE PODLOGE, ODNOSI I PRIMENA

 • UVOD
 • OSVRT NA PRVI TOM KNJIGE

TREĆI DEO

PRIRODNA PODLOGA NMN MODELA

 1. SUŠTINA I EFEKTI DELOVANJA VORKMENA
  • Osnovni zadaci vorkmena uz fizičke poluaktivne strukture
   • Vrste i osobine vorkmena
   • Specifičnosti primene zakona o delovanju masa na SSN i ASN
 2. PRIRODNE OSNOVE STACIONARNIH POJAVA
  • Interakcija mentmasa sa fizmasama i njihovim strukturama
   • Karakteristike ekranizovanih čestica i struktura
   • Mase fizičkih struktura
  • Fiziostatička polja i pomeraji
   • Priroda fiziostatičkog pomeraja
   • Model fiziostatičkih polja
 3. PRIRODNE OSNOVE DINAMIČKIH POJAVA I PROCESA
  • Polazišta analize
   • Energetski poremećaji
  • Dinamički procesi na SSN
   • Procesi i uloga sisfiziona
   • Dvojako delovanje sisfiziona kod dinamičkih procesa
   • Priroda statičkih i dinamički konstanti fiziona
   • Karakteristike i delovanje subelementarnih fizičkih struktura
   • Dinamički odnosi na SSN
   • Usaglašavanje nekih dinamičkih veličina sa NMN modelom
  • Problem inercije
   • Problem inercije na SSN
   • Inercija kod složenih struktura
   • Osnovni energetski odnosi kod dinamičkih procesa na SSN
  • Pojava spinova na ASN
   • Model stvaranja i ponašanja spinova
 4. TALASNI PROCESI
  • Opšte karakteristike fizičkih talasnih procesa
   • Vrste talasnih procesa
   • Osnovne osobine talasnih procesa
   • Osnovni energetski odnosi kod talasnih procesa
   • Specifičnosti talasnih procesa u materijalnim strukturama
   • Delovanje EDT na materijalne strukture
   • Delovanje pokretnih materijalnih struktura na EDT
   • Razlika pojmova polja i talasa
  • Model elektrodinamičkih talasnih procesa
   • Opšti model talasnih procesa
   • Analiza Plankove konstante
  • Masodinamički talasi
   • Osnovne osobine MDT
 5. ODNOS VAŽEĆIH I NOVIH STAVOVA NA SSN I ASN
  • Osnovna važeća polazišta
   • Domet dosadašnjih istraživanja
  • Neki opšti stavovi
   • Principijelna neslaganja
   • Analitička neslaganja
   • Mogući uzroci nepodudaranja stavova
  • Korelacija značajnih postavki
   • Razdvajanje matmase od elmase
   • Jedinstvena elmasa elektriona (elektrostatički elektricitet)
   • Neki aspekti teorije relativnosti
   • Talasni procesi na SSN i njihovo ponašanje
   • Čestično–talasna priroda čestica i materijalnih struktura
   • Nosioci sile – delovanje na daljinu
   • Masa i energija i njihova transformacija
   • Materija i antimaterija
   • Transformacija tipa „nešto ↔ ništa”
   • Hologrami

ČETVRTI DEO

STANJE NA MOLEKULARNOM STRUKTURNOM NIVOU

 1. MOLEKULARNI NIVO – NATURISTIKA POLUAKTIVNE MATERIJE
  • Osnovni odnosi
  • Model Kosmosa
   • Polazište
   • Osnovni model Kosmosa
   • Mogućnost evolucije Kosmosa
   • Prostor i sastav Kosmosa
  • Kosmos i procesi u njemu
   • Subelementarni nivo
   • Kosmos u globalu
 2. MOLEKULARNI NIVO - NATURISTIKA AKTIVNE MATERIJE
  • Biološki menioni
   • Definisanje osnovnih pojmova
  • Mentalni procesi
   • Osnovni mentalni procesi
   • Efekti delovanja mentalnih procesa
   • Mogućnosti korišćenja mentalnih procesa
 3. EPILOG
 4. REZIME KNJIGE NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU
  • Rezime
  • Summary
 5. PRILOZI
  • Pregled uvedenih termina
   • Dodatni termini za biološke pojavne oblike
  • Pregled definicija i zakona
   • Definicije i hipoteze
   • Programi i zakoni
  • Literatura
  • Beleške o autoru
 






Prirodni model prirode - prvi tom

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Poezija

Beograđanaka
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022