lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Zločin I Odgovornost ›› Sadržaj

ZLOČIN I ODGOVORNOST

Vladan A. Vasilijević

Sadržaj


PREDGOVOR

 • Istorijski okvir problema
 • O čemu je ova knjiga

JUGOSLOVENSKA KRIZA I PROBLEMI ODGOVORNOSTI: STARA I NOVA STRAHOVANJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE; ZABLUDE I GRUBI PREVIDI

 • Početak nedoumice
 • Potrebe i realnost očuvanja mira i bezbednosti

ŠOK DRUGOG SVETSKOG RATA I POKUŠAJ CELISHODNOG REŠENJA: OKVIR ZA SPORNA PITANJA OKO ODGOVORNOSTI U JUGOSLAVIJI POSLE 1914. GODINE

 • Jugoslavija između iskustva Drugog svetskog rata i sadašnjosti
 • Narušavanje sistema međunarodnog prava oružanih sukoba i kažnjavanje zločina
 • Nove težnje da se svetski mir obezbedi merama kaznenog prava
 • Stanje kodifikacije međunarodnog krivičnog prava pred raspad nekadašnje Jugoslavije

OSNOVNE KARAKTERISTIKE RASPADA JUGOSLAVIJE KAO PRETPOSTAVKE ZA KAŽNJAVANJE NEPRAVA

 • Povezanost političke i državne krize u nekadašnjoj Jugoslaviji: uvod u raspad
 • Izbijanje i širenje oružanog sukoba i prva kršenja međunarodnog humanitarnog prava
 • Sporazumi o saglasnosti uz posredovanje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta
 • Obaveza kažnjavanja za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava i propusti u državama nastalim na području nekadašnje Jugoslavije

ODGOVORNOST ZA TEŠKE POVREDE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA I OUN

 • Početne intervencije Saveta bezbednosti u vezi sa krizom na nekadašnjem jugoslovenskom prostoru
 • Londonska konferencija o Jugoslaviji i rezolucija Saveta bezbednosti br. 780/1992/
 • Rezolucija Saveta bezbednosti br. 808/1993/
 • Delatnost članica međunarodne zajednice u vezi sa ustanovljavanjem međunarodnog ad hoc Tribunala, saglasno rezoluciji Saveta bezbednosti br. 808/-1993/
 • Stavovi jugoslovenske teorije i prakse u vezi sa delatnostima Saveta bezbednosti povodom osnivanja međunarodnog ad hoc Tribunala
 • Izveštaj generalnog sekretara UN S/25704 od 3. maja 1993. i rezolucija Saveta bezbednosti UN br. 827 od 25. maja 1993. godine

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL ZA NEKADAŠNJU JUGOSLAVIJU: POTVRDA I OSPORAVANJE NOVOG PRISTUPA U MEĐUNARODNOM KRVIČNOM PRAVU

 • Pravna zasnovanost Međunarodnog tribunala za nekadašnju Jugoslaviju
 • Nadležnost ad hoc Tribunala za nekadašnju Jugoslaviju
 • Sastav Međunarodnog ad hoc Tribunala za nekadašnju Jugoslaviju
 • Saradnja sa Tribunalom

ZAVRŠNI OSVRT

 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022