lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Biblioteka "Erinije" ›› Kajinov Greh ›› Sadržaj

KAJINOV GREH

dr Leposava Kron

Sadržaj


 • PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
  • Slovo zahvalnosti
 • LECTORI SALUTEM : PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
  • Post scriptum

1. UVOD : PROBLEM UBISTVA I PRVA RAZMIŠLJANJA

 • Pandora
 • Mit o Eridi, boginji razdora i nasilne smrti
 • Ubistvo i prvo suđenje
 • Alkmeon
 • Kajinov greh

2. PSIHOLOŠKE STUDIJE UBISTVA

 • Agresivnost i nasilje: uvodne napomene
 • Isaak Ray, Cesare Lombroso i rana istraživanja ubica
 • Homicidno nasilje: tipovi objašnjenja
 • Kliničke studije
 • MMPI istraživanja violentnih ličnosti

3. ADOLESCENTNE UBICE: MOGUĆNOSTI PREDIKCIJE,
KONTROLE I PREVENTIVNE AKCIJE

4. JEDAN POKUŠAJ PSIHOLOŠKE TIPOLOGIJE HOMICIDNOG PONAŠANJA: PRIKAZ METODOLOŠKE PROCEDURE

 • O tipološkom pristupu: uvodna razmatranja
 • Subjekti
 • Varijable i instrumenti
 • Administracija
 • Drugi izvori podataka i instrumenti za njihovu procenu

5. REZULTATI I INTERPRETACIJA

 • Ubice: analiza MMPI profila
 • Frekvencija odabranih istorijskih, bihejvioralnih i socioloških varijabli na uzorku ubica
 • Elementi životnog scenarija na mom uzorku ubica
 • Projektivno ponašanje ubica na Crtežu ljudske figure

6. NEKI SLUČAJEVI UBISTVA : KLINIČKE BELEŠKE

 • Profil tipa 1: Neurotične ubice
 • Profil tipa 2: Paranoidne ubice
 • Profil tipa 3: Simulanti
 • Profil tipa 4: Depresivne ubice
 • Profil tipa 5: Disimulanti
 • Homo Demens

7. SUBJEKTI ISTRAŽIVANJA, PONOVO RAZMATRANI

 • "Totalne" ustanove i njihovi stanovnici
 • Reifikacija i dehumanizacija
 • O paničnom strahu od večne deprivacije slobode

8. O TRAGIČNOM SCENARIJU I SUDBINI "SINOVA TAME"

 • Drama životnog scenarija i osnovne pretpostavke za analizu
 • O roditeljskoj tiraniji
 • Bazične pozicije i mogućnosti akcije
 • O demonskom roditeljskom programu kao podsticaju na agresivnost i nasilje

9. TABU UBISTVA: VREME RATA I VREME MIRA

 • "Svete zabrane" i moralni interes čovečanstva
 • Tabu i učenje o pragrehu
 • O relativizmu tabua u nekim specijalnim okolnostima

10. REZIME I ZAKLJUČNI DISKURS

11. BIBLIOGRAFIJA

12. THE SIN OF CAIN: A PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY OF MURDERERS

 • Summary and concluding discourse
 • EPILOG
 • IZ RECENZIJA
 • O PISCU
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Umetnost vodjenja ljubavi
Umetnost vođenja ljubavi


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022