lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Svetska Trgovinska Organizacija ›› Sadržaj
 

Svetska Trgovinska Organizacija

Predrag Bjelić


Sadržaj


 • PREDGOVOR
 • 1. DEO: OPŠTI SPORAZUM O CARINAMA I TRGOVINI

 • Međunarodna trgovinska saradnja pre GATT-a
 • Nastanak GATT-a
 • Status, osnovni principi i organizacija GATT-a
 • Runde pregovora GATT-a
 • Urugvajska runda pregovora GATT-a
 • 2. DEO: SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA KAO MEĐUNARODNI SUBJEKT

 • Nastanak Svetske trgovinske organizacije
 • Svetska trgovinska organizacija kao međunarodna organizacija
 • Svetska trgovinska organizacija kao pravno lice
 • Svetska trgovinska organizacija kao subjekt međunarodnog prava
 • Svetska trgovinska organizacija kao subjekt međunarodnih odnosa
 • Finansiranje Svetske trgovinske organizacije
 • Izmena statuta i prestanak postojanja Svetske trgovinske organizacije
 • Budućnost Svetske trgovinske organizacije
 • 3. DEO: ČLANSTVO SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Osobine članica
 • Procedura prijema u Svetsku trgovinsku organizaciju
  • Studija slučaja 1: Prijem Bugarske u WTO
 • Položaj članica u Svetskoj trgovinskoj organizaciji
 • Ograničenje članskih prava i prestanak članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji
 • Pridruživanje trećih država i međunarodnih organizacija
 • 4. DEO: ORGANIZACIONA STRUKTURA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Struktura Svetske trgovinske organizacije
 • Ministarska konferencija
 • Opšti savet
 • Sekretarijat
 • Pomoćni organi
  • Opšta razmatranja
  • Međunarodni trgovinski centar

  5. DEO: PROCES ODLUČIVANJA U SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

 • Vrste odluka
 • Proces odlučivanja
 • Nadzor nad izvršenjem odluka
 • Rešavanje sporova
 • 6. DEO: ODNOSI JUGOSLAVIJE I GATT-A

 • Jugoslavija kao privremena Strana ugovornica GATT-a
 • Jugoslavija kao punopravna Strana ugovornica GATT-a
 • Isključenje Jugoslavije sa Urugvajske runde pregovora GATT-a
 • 7. DEO: ODNOSI SR JUGOSLAVIJE I SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Status SR Jugoslavije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji
 • Značaj članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji za SR Jugoslaviju
 • Procedura prijema u Svetsku trgovinsku organizaciju u slučaju SR Jugoslavije
 • Mesto SR Jugoslavije u okviru Svetske trgovinske organizacije
 • Državna zajednica Srbije i Crne Gore i Svetska trgovinska organizacija

 • ZAKLJUČAK
 • BIBLIOGRAFIJA
 • PRILOG
 
Vojnik i država

Svetska politika

Vojnik i država

Svetska politika
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022