lunarni kalendar
lunarni kalendar
Knjige ›› Ekonomija ›› Država i tržišne reforme ›› Sadržaj
 

Država i tržišne reforme

Ivica Stojanović


Sadržaj


 • Predgovor
 • UVOD

TEORIJSKE KONCEPCIJE O ULOZI DRŽAVE U PRIVREDI I ISKUSTVA NEKIH ZEMALJA

 • Pojam države
 • Uloga države u privredi - teorijski i istorijski aspekti
  • Merkantilistička i fiziokratska shvatanja
  • Klasična ekonomska misao
  • Država i liberalni kapitalizam
  • Državni kapitalizam
 • Uloga države u zemljama razvijenih tržišnih ekonomija
  • Razdoblje državnog kapitalizma od kraja Drugog svetskog rata do prve polovine 80-ih godina
  • Tačerizam i reganizam
 • Uloga države u privredama istočnoevropskih, bivših socijalističkih zemalja
  • Razdoblje "realnog socijalizma"
  • Razdoblje tranzicije
 • Uloga države u zemljama u razvoju
 • Uloga države u novoindustrijalizovanim zemljama
  • Razdoblje privrednog uspona
  • Razdoblje privredne krize
 • Uloga države u savremenim tržišnim privredama
  • Alokativna uloga
  • Distributivna uloga
  • Stabilizaciona uloga
  • Razvojno-strukturna uloga
  • Savremena država i savremena tržišna privreda
 • Uloga države u privredi bivše SFRJ
  • Period administrativnog socijalizma
  • Period samoupravnog socijalizma
  • Socijalističko samoupravljanje
  • Privredna reforma 1990.

TEORIJSKE OSNOVE PROMENA U PRIVREDAMA BIVŠIH SOCIJALISTIČKIH ZEMALJA I DOSADAŠNJI REZULTATI

EKONOMSKI RAZVOJ SR JUGOSLAVIJE I TRŽIŠNE REFORME

 • Razbijanje SFRJ, konstituisanje SR Jugoslavije i nova privredna situacija
  • Razbijanje SFRJ i rat
  • Konstituisanje SR Jugoslavije
  • Novi privredni potencijal
  • Međunarodno okruženje, sankcije Evropske ekonomske zajednice i Ujedinjenih nacija
  • Transformacija političkog sistema
  • Tržišna i vlasnička transformacija
 • Ekonomska kriza (1991-1993)
  • Proizvodnja
  • Inflacija
  • Monetarna kretanja
  • Zarade, socijalna primanja i zaposlenost
  • Jugoslovenska privreda pred kolapsom
 • Program monetarne rekonstrukcije i ekonomskog oporavka SR Jugoslavije
  • Teorijski osnovi
  • Rekonstrukcija monetarnog sistema
  • Rezultati rekonstrukcije monetarnog sistema

ULOGA DRŽAVE U IZGRADNJI NOVOG, TRŽIŠNOG PRIVREDNOG SISTEMA

 • Monetarni sistem
 • Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije
 • Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama
 • Sistem javnih prihoda
 • Tržište radne snage
 • Tržište kapitala
 • Preduzeće u tržišnom privrednom sistemu
 • Sistem socijalnog osiguranja
  • Penzijsko-invalidsko osiguranje
  • Zdravstveno osiguranje
  • Osiguranje od nezaposlenosti
  • Sistem socijalne zaštite
 • Sistem ekonomskih odnosa sa inostranstvom

ULOGA DRŽAVE U OSTVARIVANJU I OLAKŠAVANJU VLASNIČKE TRANSFORMACIJE PRIVREDE JUGOSLAVIJE

 • Zakonski propisi o vlasničkoj transformaciji
  • Savezni zakon o prometu i raspolaganju društvenim kapitalom iz 1989. godine
  • Zakon Republike Srbije o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine iz 1991. godine
  • Zakon Republike Srbije o izmenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine iz 1994. godine
  • Zakon o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji
  • Republike Crne Gore iz 1992. godine
  • Savezni zakon o osnovama promene vlasništva društvenog kapitala iz 1996. godine
  • Zakon Republike Crne Gore o privatizaciji privrede iz 1996. godine
 • Teorijske i praktične kontroverze vlasničke transformacije
  • Ciljevi vlasničke transformacije
  • Obim vlasničke transformacije državne, odnosno društvene svojine u privatnu svojinu (privatizacija)
  • Obaveznost i dinamika sprovođenja vlasničke transformacije
  • Modeli vlasničke transformacije
  • Utvrđivanje vrednosti (društvenog i državnog) kapitala
 • Zakon Republike Srbije o svojinskoj transformaciji (ZST) iz 1997 god
  • Obim vlasničke transformacije državne i društvene svojine
  • Obaveznost i dinamika sprovođenja vlasničke transformacije
  • Modeli vlasničke transformacije
  • Utvrđivanje vrednosti (društvenog i državnog) kapitala
 • Uloga države u procesu vlasničke transformacije na osnovu Zakona Republike Srbije o svojinskoj transformaciji (ZST) iz 1997. godine
  • Uloga države u vlasničkoj transformaciji preduzeća sa državnim kapitalom koja obavljaju delatnosti od opšteg interesa (javna preduzeća)
  • Uloga države u vlasničkoj transformaciji preduzeća prema posebnom programu
  • Uloga države u konstituisanju i funkcionisanju potrebne institucionalne infrastrukture za sprovođenje vlasničke transformacije
   • Ministarstvo za ekonomsku i svojinsku transformaciju pri Vladi Srbije
   • Direkcija za procenu vrednosti kapitala
   • Akcijski fond
   • Centralni depo hartija od vrednosti
   • Fond za razvoj Republike Srbije
 • Ostvarivanje ciljeva vlasničke transformacije, rezultati dosadašnje privatizacije i uloga države

REGULATORNE FUNKCIJE DRŽAVE U POJEDINIM SEKTORIMA JUGOSLOVENSKE EKONOMIJE

 • Regulatorne funkcije države u sektoru alokacije resursa
  • Regulatorne funkcije države u sektoru alokacije resursa u jugoslovenskoj privredi
   • Prva regulatorna funkcija - izrada i sprovođenje pravno-normativne regulative za uspostavljanje tržišnih institucija
   • Druga regulatorna funkcija - prirodni monopoli javna dobra i eksterni efekti
 • Regulatorna funkcija države u redistributivnom sektoru
 • Regulatorna funkcija države u stabilizacionom sektoru
 • Regulatorne funkcije države u sektoru funkcionisanja tržišnih institucija
  • Regulatorne funkcije države na tržištu roba i usluga
  • Regulatorna funkcija države na tržištu radne snage
  • Regulatorne funkcije države na tržištu kapitala
 • Regulatorne funkcije države u razvojno-strukturnom sektoru jugoslovenske privrede :
  • Teorijske osnove
  • Regulatorne funkcije države i razvojno-strukturni sektor jugoslovenske privrede u prvoj polovni 90-ih godina
  • Struktura jugoslovenske privrede
   • Industrija
   • Poljoprivreda
   • Saobraćaj
  • Perspektive regulatornih funkcija države u razvojno-strukturnom sektoru jugoslovenske privrede
 • Regulatorne funkcije države u sektoru ekonomskih odnosa sa inostranstvom
 • Regulatorne funkcije države u sektoru ekološke politike

OSPOSOBLJENOST NAŠE DRŽAVE ZA TRŽIŠNO TRANSFORMISANJE PRIVREDE

SR JUGOSLAVIJA: REFORMSKE ILI TRANZITORNE PROMENE?

 • ZAKLJUČCI
 • CONCLUSION
 • LITERATURA
 • BELEŠKA O PISCU
 
Vojnik i država

Necarinske barijere u medjunarodnoj trgovini
Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini

Reforme Evropske Unije
Reforme Evropske Unije

Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022