lunarni kalendar
lunarni kalendar
Prometej Beograd
Knjige ›› Viktimologija ›› Žrtve Kriminala u Zemljama u Tranziciji ›› Sadržaj

Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji

Uglješa Zvekić

Sadržaj


 • Uvodne napomene

Glava 1.

 • Opravdanost upoređivanja zemalja u tranziciji

Glava 2.

 • Međunarodna anketa viktimizacije: metodološke napomene s posebnim osvrtom na zemlje u tranziciji

Glava 3.

 • Viktimizacija: Pregled ključnih rezultata

Glava 4.

 • Korupcija u javnim službama i prevara potrošača

Glava 5.

 • Odnos građana i policije: pitanje poverenja

Glava 6.

 • Stavovi građana prema ličnoj bezbednosti i kaznama

Glava 7.

 • Prilog reviziji odnosa razvoja i kriminala
 • Summary and discussion
 • Концпект и Обцуждение
 • Izabrani radovi o Međunarodnoj anketi viktimizacije
 • Beleška o autoru
 
Nikola Tesla
Nikola Tesla

Kajinov greh
Kajinov greh


Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2022