avantura
putevi i bespuća
Knjige ›› Biblioteka "Prometej" ›› Vekovi Beograda ›› Sadržaj

Vekovi Beograda

Kosta Dimitrijević


Sadržaj


 • Reč unapred: Kad su živi zavideli mrtvima
 • Vekovi beogradske tvrđave
 • Praistorijsko doba
  • Otkriće lobanje „prvog Beograđanina“
  • Legenda o „zlatnom runu“
  • Tvrđava na raskrsnici svetova
  • Ivo Andrić i Dušan Matić o tvrđavi
  • Deroko o vraćanju Savi i Dunavu
 • 3. vek pre n. e.
  • Keltski Singidunum
 • 1. vek pre n. e.
  • IV Flavijeva legija u rimskom Singidunumu
 • 2-4. vek
  • Zlatni vekovi civilnog rimskog naselja
  • Rimski carevi u Singidunumu
 • 4. vek
  • Car Jovijan rođen u Singidunumu
 • 378-451. godina
  • Hunski osvajač kralj Atila
 • 5. i 6. vek
  • Vizantijski car Justinijan obnavlja tvrđavu
 • 7-9. vek
  • Naseljavanje Slovena
 • 9-11. vek
  • Grad pod Bugarima, Vizantijom, Ugarima
  • Pljačkaški nailasci krstaša
 • 12-13. vek
  • Beograd pod upravom kralja Dragutina
 • 1403-1427.
  • Prestonica despota Stefana Lazarevića
 • 1427-1521.
  • Vek pod ugarskom okupacijom
 • 1440.
  • Prva opsada Sultana Murata II
 • 1456.
  • Poraz Sultana Mehmeda II
 • 1521.
  • Sultan Sulejman II osvaja Beograd
  • Kad su hrišćanske crkve pretvarane u džamije
  • Donja i Gornja varoš pod Turcima
 • 1526-1566.
  • Ispraćaj mrtvog sultana iz Beograda
 • 10. maj 1594.
  • Sinan Paša spaljuje na Vračaru mošti Svetog Save
 • 16-17. vek
  • Strani putopisci o turskom Beogradu
 • 1660.
  • Beograd očima Evlije Čelebije
  • Džamije po mahalama
 • 1662.
  • Turski centar ratnika
 • 1683.
  • Ubistvo Kara Mustafe Paše
 • 1686-1688.
  • Bavarski knez protiv Ahmed Paše
 • 1690.
  • Srpske izbeglice desetkovane kugom
 • 1690.
  • Izbeglice beže preko Save i Dunava
 • 1690.
  • Turska opsada tvrđave
 • 1693.
  • Herceg Fon Kroj opseda tvrđavu
 • 1717-1718.
  • Velika pobeda princa Evgenija Savojskog
 • 1718-1720.
  • Rimski papa pomaže izgradnju beogradske tvrđave
 • 1717-1739.
  • Srpska i nemačka varoš
  • 1720-1737.
  • Spomeni princa Aleksandra od Virtemberga
 • 1725-1739.
  • Dvorovi Mitropolita Mojsija I Vićentija
 • 1725-1737.
  • Moderna artiljerijska tvrđava Doksata De Moreza
  • Varoške kafane u 18. Veku
  • Rušenje spoljnih gradskih utvrđenja
 • 1739-1774.
  • Pola veka u turskom ropstvu
  • Prodaja roblja na At Pazaru
 • 1787-1738.
  • Karađorđe u smeloj ekspediciji
 • 1789.
  • Jurišne kolone feldmaršala Laudona
 • 1790-1792.
  • Zarobljeni Mehmed Pekmedži Paša
 • 1793-1798.
  • Izgnanstvo i povratak janičara
 • 1798.
  • Pogubljenje Rige od Fere
 • 1798-1800.
  • Ubistvo Hadži Mustafe Paše
 • 1803.
  • Vreme dahijskih zuluma
 • Januar 1804.
  • Početak bune na dahije
 • 1804.
  • Seča kneževa i Voždov ustanak
 • 1804.
  • Voždovi okršaji sa Kučuk Alijom
 • 10. maj 1804.
  • Sastanak sa Generalom Genejem
  • Pregovori sa Bećir Pašom
 • 5. i 6. avgust 1804.
  • Pogibija dahija
  • Megdani sa Gušancem Alijom
 • 1806.
  • Karađorđeva prepiska sa Gušancem
  • Voždov glavni štab na vračarskom bregu
  • Zakletva Bimbaše Konde
  • Zauzimanje Sava Kapije
 • 12. decembar 1806.
  • Junačka pogibija Vase Čarapića
  • Osvajanje beogradske varoši
  • Predaja Alije Gušanca
 • 9. januar 1807. godine
  • Karađorđe zauzima tvrđavu
 • 7. mart 1807. godine
  • Pokolj Turaka kod Pašine česme
  • Otimanje dahijskih konaka
  • Praviteljstvujušći Sovjet Srpski
 • 1808. godina
  • Karađorđeva topolivnica u Donjem Gradu
 • 18. avgust 1807.
  • Svečani doček Dositeja Obradovića
  • Dositej u Vezirovom Saraju
  • U Čardaklijinoj kući
 • 1. septembar 1808. godine
  • Dositej kod Rodofinikina
  • Nesloga srpskih starešina
 • 1809.
  • Dositej otvara Bogosloviju
 • 1810-1811.
  • Voždov uspešni diplomata
  • Dositej – „Pravi Evropljanin“
  • Prvi srpski „popečitelj“ prosvete
 • 27. mart 1811.
  • Dositejevo bolovanje i smrt
 • 3. oktobar 1813.
  • Karađorđevo bekstvo u Austriju
 • 5. oktobar 1813.
  • Tragična godina turskih zlodela
 • 1814.
  • Knez-Milošev dogovor sa Sulejman Pašom
  • Strašni turski zločini pred Knezom
 • 1814.
  • Junačka smrt Đakona Avakuma
 • 25. april 1815.
  • Miloš pri pregovorima sa Marašlijom
 • 1816.
  • Miloševa politička ubistva
 • jul 1817.
  • Dogovor s pašom o Karađorđevom smaknuću
 • 1830.
  • Dobijanje hatišerifa i berata
 • 30. novembar 1830.
  • Svečano čitanje Hatišerifa na Tašmajdanu
 • 1. decembar 1830.
  • Svečanost povodom carskog ukaza – Berata
  • Sukob sa erlijama – neradnicima
  • Vuk o Beogradu
  • Izgled stare beogradske varoši
  • Važne zgrade oko drevne crkve
 • 1821-1823.
  • Ičkova i Brzakova kuća
 • 1823.
  • Tomina kafana ili kod „?“
 • 1827.
  • Vozarevićeva knjižara
 • 1830-1839.
  • Drugi period Miloševe izgradnje Beograda
 • 1829-1830.
  • Konak kneginje Ljubice
 • 1831-1834.
  • Knežev konak u Topčideru
  • Podizanje nove srpske varoši
 • 1835.
  • Šetalište i glavna čaršija
  • Manakova kuća i Đumrukana
 • 1835.
  • Centar državne uprave
  • Strani putopisci o Knezu Milošu
  • Davidović – „Knez-Milošev Meternih“
  • SABORNA CRKVA
 • 1836-1838.
  • Strani konzuli i Hodžersov bal
 • 3. jun 1839.
  • Oproštaj sa Knezom Milošem na Savi
 • 1839-1842.
  • Prva vlada Kneza Mihaila Obrenovića
 • 1842.
  • „Ustavobranitelji“ I Knez Aleksandar Karađorđević
 • 1845.
  • Knez Aleksandar u Starom Konaku
 • 1848-1855.
  • Beograd palanačkog izgleda
  • Graditeljska delatnost pod Knezom Aleksandrom
 • 1847.
  • Značajna godina
 • 1850.
  • Putopisac Kaper o Beogradu
 • 1850.
  • Zvona oglašavaju zabranu „Šumadinke“
  • Vest o svadbi Kneza Mihaila
 • 1855.
  • Prvi beogradski telegraf
 • 1857.
  • Početak gradnje velelepne Kapetan Mišine Palate
 • 1857.
  • Slikarska škola Steve Todorovića
  • Zavera protiv Kneza Aleksandra Karađorđevića
 • 1858.
  • Svetoandrejska skupština
 • 1859.
  • Svečani doček Kneza Miloša Obrenovića
 • 1858-1860.
  • Druga Vladavina Kneza Miloša
  • Dolazak Kneginje Julije
  • Česme Kneza Miloša
 • 1860.
  • Bolest i smrt Kneza Miloša
 • 1860-1868.
  • Druga vlada Kneza Mihaila Obrenovića
  • Josimovićev plan rekonstrukcije varoši
  • Dvorci Kneza Mihaila
 • 29. maj 1863.
  • Vaznesenska crkva
 • 1860-1862.
  • Tragedija kneževskog para
 • 16. jun 1862.
  • Razbijen krčag na Čukur Česmi
  • Rušenje turskih kapija
 • 17. jun 1862.
  • Sprovod u tvrđavu turskih nizama
 • 18. jun 1862.
  • Tursko bombardovanje Beograda
  • Borbe na beogradskim barikadama
 • 1864.
  • Otkrivena zavera protiv Kneza
 • 1863.
  • Prekrasno Kapetan Mišino zdanje
 • Novembar 1864.
  • Povratak Kneginje Julije
 • 1865.
  • Bal za izgradnju varoške bolnice
 • 8. jun 1865.
  • Proslava Takovskog Ustanka
 • 18. novembar 1865.
  • Rastava od stola i postelje
 • 1865.
  • Garašaninov sukob sa Knezom
 • 21. mart 1866.
  • Rušenje Stambol Kapije
 • 4. mart 1867.
  • Povoljna vest iz Carigrada
 • 18. mart 1867.
  • Ispraćaj kneza za Carigrad
 • 17. april 1867.
  • Svečani doček Kneza iz Stambola
 • 19. april 1867.
  • Predaja ključeva od tvrđava
 • 22. april 1867.
  • Proslava povodom dobijanja srpskih gradova
 • 5. novembar 1867.
  • Kneževo obećanje kod „Engleske kraljice“
 • 29. maj 1868.
  • Gnusno ubistvo plemenitog Kneza Mihaila Obrenovića
 • 20. jun 1868.
  • Pukovnik Blaznavac dovodi na presto maloletnog Kneza Milana
 • 14. jul 1868.
  • Suđenje ubicama Kneza Mihaila
 • 1868–1872.
  • Knez Milan Obrenović IV do punoletstva
 • 13. novembar 1869.
  • Svečano otvaranje „Hrama srpske talije“
 • 1869.
  • Preporod čuvene kafane „Dardaneli“
 • 1870–1883.
  • Prvi beogradski književni klub Ilića u paliluli
 • 1872.
  • Kuća Đure Jakšića u Skadarliji
 • 17. oktobar 1875.
  • Venčanje Kneza Milana sa Natalijom Keško
 • 22. februar 1882.
  • Proglašenje Kraljevine Srbije
 • 15. januar 1883.
  • Električna centrala na dunavskom keju
 • 1884.
  • Ratarska 32 – znamenita kuća porodice Petrović
 • 5. mart 1889.
  • Abdikacija Kralja Milana i proterivanje Kraljice Natalije
 • 1892–1894.
  • Od konjskog do električnog tramvaja
 • 22. mart 1892.
  • Osnivanje Srpske književne zadruge
 • 2. jun 1892.
  • Poseta Beogradu slavnog srpskog pronalazača Nikole Tesle
 • 11. jul 1892.
  • Puštanje u rad beogradskog vodovoda
 • 1. april 1893.
  • Državni udar prestolonaslednika Aleksandra Obrenovića
 • 23. jul 1900.
  • Venčanje kralja Aleksandra i Drage Mašin
 • 29. januar 1901.
  • Smrt Kralja Milana Obrenovića
 • 28–29. maj 1903.
  • Zaverenici ubijaju Kralja Aleksandra i Kraljicu Dragu
 • 30. maj 1903.
  • Sahrana ubijenog Kraljevskog Para Obrenovića
 • 24. jun 1903.
  • Svečani doček Kneza Petra I Karađorđevića
 • 21. septembar 1904.
  • „Krunidbene svečanosti“ Kralja Petra I Karađorđevića
 • 9. oktobar 1904.
  • Kraljevo miropomazanje u Žiči i njegova slobodarska vladavina
 • Pregled osnovne literature
 • Beleška o piscu
Ubijeni pesnik
Ubijeni pesnik

Umetnost vođenja ljubavi

Sahara
Na vrh stranice -:|:- Gde kupiti knjige?
Copyright © IGP Prometej Beograd 2006-2019